[Den 2] Očista - Detox těla (součást Protokolu Moje cesta®)

Vážení účastníci kurzu, vítejte v další sekci online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®!

V této sekci bych Vás rád uvedl do Protokolu Moje cesta® a jeho první části, kterou je Očista - Detox těla.

Poslechněte si prosím nejprve přiložené video a nasajte atmosféru této velmi důležité sekce online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®!

Přeji příjemný a ničím a nikým nerušený poslech!

Pavel Vojtek

Holistic Cancer Survivor

Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®


Poslechněte se přivítací video v audio (mp3) verzi!


Stáhněte a nastudujte si přiložené e-Brožury

Audio_sekce č.1_očista - Detox těla.mp3: Audio automatically transcribed by Sonix

Audio_sekce č.1_očista - Detox těla.mp3: this mp3 audio file was automatically transcribed by Sonix with the best speech-to-text algorithms. This transcript may contain errors.

Milí účastníci online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®,

Vítejte v dnešní úvodní sekci online kurzu a to je očista - Detox těla.

Tahle sekce, ne nadarmo je úvodní, protože ji považuji jako základní bod toho čemu říkám Protokol Moje cesta. Je to pětiúhelník zdraví, který pokud se propojí v jeden nádherný obrazec (Pentagram), mnohdy mystický obrazec známý už několik stovek, možná tisíců let tak způsobí to, co je cílem celého tohoto online kurzu.

A to je navození stavu sebeuzdravení našeho těla.

Našeho těla, které je neuvěřitelný a božský biologický nástroj, který má mnoho funkcí. A jedna z těch funkcí je samoregulace a ta druhá funkce je spuštění procesu sebeuzdravení.

Takže mi dovolte vás přivítat upřímně a od srdce v téhle první úvodní sekci č.1 a tou je "očista - Detox vašeho těla".

O čem se budeme v téhle sekci bavit?

Je to sekce, která má deset lekcí. Každá z těchto lekcí se vám bude postupně otevírat jedna po druhé. To znamená, začnete tak jak pravděpodobně začínáte už teď tady s tímhle úvodním videem. Potom následně se dáte do sekce číslo jedna v každé z těch sekcí je samozřejmě audio soubor, který doporučuji si poslechnout, pokud pojedete do práce anebo pojedete někam na trénink. Nebo si jej dát třeba jenom do sluchátek a vyběhnout si. A vyjít si na procházku třeba s pejskem, protože budete mít víc času se zacítit do těch vibrací, jemných vibrací toho sdělení, které doopravdy bych chtěl vám všem sdělit že:

Neexistují na tomhle světě nevyléčitelné nemoci.

Až na nějaké velmi malé jednicové výjimky, ale spíše existují jenom lidi, kteří se nechtějí uzdravit a chtějí se léčit.

A samozřejmě já proti tomu, už jsem tu několikrát zmiňoval, absolutně nic nemám.

Kdo se chce léčit musí bezpodmínečně zajít za svým lékařem a vyhledat jeho pomoc. A spolupracovat na tom, aby se dostal do stavu, kterému já říkám blízkost homeostáze, aby se dostal do stavu harmonie, leckdy je to tedy složité, ale není to nemožné.

Takže vítejte ještě jednou.

Tady tato sekce jak jsem říkal je číslo jedna, protože je extrémně důležitá. Je extrémně důležitá pro zvrácení vaší stávající diagnózy anebo nemoci, protože většina z vás, kteří jste se zaregistrovali do tady tohoto velmi specifického, velmi unikátního online kurzu již má sdělenu nějakou diagnózu. Většina z vás předpokládám, že bude mít sděleno diagnózu rakovina nebo jiná takzvaná nevyléčitelná nemoc. Mezi ně může patřit diabetes nebo roztroušená skleróza anebo leukémie nebo různé druhy tady těchto tzv. nemocí, které jsou klasifikovány do téhle škatulky nevyléčitelné.

Takže se velmi na tuhle první část soustřeďte, protože bez ní, já říkám, že se člověk absolutně nemůže pohnout dopředu.

A proč to říkám?

Protože to byla doopravdy první část na které jsem začal okamžitě pracovat, jak se mě spojily všechny puzzle, spojené vlastně s tou prognózou po mojí diagnóze rakovina, kterou mně sdělili v polovině roku 2016.

Všechno se mi propojilo.

Samozřejmě vždycky říkám, že jsem měl jedno neuvěřitelné štěstí a tím byly moje určité mimotělní zážitky a já to vždycky vzpomínám tyhle tři písmena se mě vryly do kůže a to je OBE (Out of the Body Experience). A já vždycky říkám, že já už jsem se dostal do takového zvláštního stavu ,kde jsem možná koketoval, říkali mě to jiní velmi moudří lidé, že jsem koketoval se stavem NDE (Near Death Experience).

Což už jsou stavy doopravdy blízké smrti, kdy to naše pravé Já, ta Duše prostě už je mimo tělo a je v nějakém zvláštním rozhodovacího procesu, jestli teda se vrátí zpátky do toho čemu my říkáme náš život nebo ta naše inkarnace, nazvěme si to každý podle svého přesvědčení a víry. Anebo prostě bude putovat tam dál, odkud jsme sem všichni přišli.

Takže já samozřejmě jsem to měl trošičku jednodušší. Mě ty sdělení chodily, jak já někdy říkám kosmickou poštou. A doopravdy potkal jsem velmi zajímavé lidi, kteří mě navedli na tuhle cestu toho Detoxu nebo očisty, říkejme mu doopravdy očista. A to nejenom těla o které se budeme bavit v téhle sekci, ale samozřejmě i Duše - to je naše nehmotné Já, o které se budeme bavit v další sekci tady tohoto velmi specifického online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.

Takže je to velmi důležité, doopravdy to nepodceňte.

Zamyslete se nad tím, pročtěte si všechny lekce, pročtete si všechny materiály. Mají svoji určitou důležitost. Mají svoji určitou vážnost. A může se stát, že některé věci se doopravdy, tady v tomto unikátním online kurzu budou, nebo můžou se opakovat, ale doopravdy věřte mi, že jsem to takhle cítil, když jsem tenhle kurzu zpracovával. Pracoval jsem na něm docela dlouho. Docela dlouho jsem uvažoval, proč ho posunu a proč ho dám do tedy tohohle online prostředí, protože pro mě který věřím v kvantovou fyziku víceméně čas, prostor a vzdálenost vůbec neexistují.

Takže stačí pokud se spolu na sebe napojíme. Stačí pokud si zavoláme.

Dokonce stačí, když si zavoláme a intenzivně se uvidíme takhle přes obrazovku, což já samozřejmě mám rád, ale to nejlepší absolutně, pokud se někdy potkáme a tam si všechno řekneme. Doopravdy se zahloubejte do tady těchto slov, tady téhle úvodní sekce, protože ta je úplným základem vašeho zvrácení toho stavu složitého do kterého se většina z nás, z vás dostane po určitých setkáních s řekněme alopatickou klasickou medicínou, kdy oni podle svých tabulek, podle svých předpisů, samozřejmě přesvědčení svojí pravdou, já tomu říkám někdy, že to je ideologie postavená na spoustě dogmat, které víceméně nejsou ani ověřená. Ale to není předmětem tady tahle naší rozpravy a téhle naší diskuze v rámci tohoto online kurzu.

Takže podstata očisty - Detoxu našeho těla je zbavit se všech možných toxinů, všech možných látek, které do těla nepatří, které se do těla nějakým způsobem dostaly.

A většinou jak se tam mohli dostat?

Protože se můžou dostat tím co dýcháme, tím co jíme a tím co pijeme.

Samozřejmě dneska se nebudeme bavit o tom, o těch toxinech, které se k nám dostávají z našeho prostředí, z našich vztahů. To bude předmětem naší zítřejší relace očista - Detox Duše.

Ale dneska doopravdy se soustřeďme se velmi intenzivně na to, jak dostat veškeré toxiny - to jsou škodlivé látky, které se nám usadily a nahromadily v těle. Jak je dostat z těla ven. Protože já jsem přesvědčený, že všechny tady tyhle látky nám způsobují to čemu říkáme někdy zánět.

A z tohoto zánětu potom dál postupují další věci krokem někdy pomalým, většinou pomalým , někdy rychlým k chronickým nemocem. A následně to končí, pokud my samozřejmě nevnímáme tady tyto informace, tady tyto velmi naléhavé zprávy našeho těla, tak to samozřejmě může skončit až tam kde říkám já a to jsou ty tzv. ne-vyléčitelné nemoci.

Takže podstata doopravdy očisty těla není nic jiného, než se zamyslet nad tím a zrealizovat to jak dostat veškeré toxické látky z našeho těla.

To znamená co by měl být náš hlavní úkol?

To znamená, když víme, že se nebo přiznejme a připusťme, že se nám do těla dostávají toxické škodlivé látky z toho co pijeme, z toho co jíme. Tak se zamyslete nad tím jak je dostaneme ven a inspiruje se u našich předků.

Protože víte, že naši předkové drželi detox nebo půsty.

To jsou stovky možná tisíce let. Takže inspirujme se u tady těhle předků. Já samozřejmě neříkám, že nejsem zastánce půstu. Půst je skvělá věc. Jednodenní, dvoudenní nebo třídenní. Mám spoustu kamarádů, kteří je praktikují. Vypadají skvěle. Já tedy úplně půsty nepraktikuji. Zatím jsem se k tomu nedostal.

Já říkám, že úplně stačí to čemu já říkám očista našeho těla.

A to je to o čem se vlastně budeme v těchto deseti lekcích, prostě v průběhu celého dnešního dne se o tom budeme bavit. A vám věřím, že to začne rezonovat ve vašem těle. Uvidíte ty neuvěřitelné změny, které se vám budou dít.

A vlastně si uvědomíte, že se cítíte líp.

Bude to překvapivá informace pro některé z vás, protože bude to stav, který možná bude navazovat na stav předcházející a to bude stav o kterém se budeme bavit na konci tedy téhle relace.

To znamená co nás může potkat?

Můžou nás potkat stavy určitého, takového přitížení nebo takové krátkodobé tísně, protože si uvědomte, že jste sobě na skládali tuny. Já tomu říkám tuny toxických látek, které prošly vaším tělem a váš zažívací trakt, ve kterém sídlí mimochodem někdo říká 70 někdo říká 80 procent imunitního systému. A to je alfa omega pro takzvaný "boj s nemocemi".

A to je udržovat náš imunitní systém v harmonii s ostatními systémy. A to je endokrinní a nervový systém.

Jakmile tyhle systémy dostaneme do určité harmonie a to je cílem celého tohohle kurzu, naše tělo se uvelebí v něčem, kde je mu nejlíp. A to je homeostáze, kde všechny funkce, všechny systémy fungují, tak jak mají. A vy se začnete cítit líp.

Vyloučíte veškeré toxické látky.

Vyloučí všechno co v těle nemá být a nastavíte se na nový rytmus stravy, o které se budeme hlavně bavit. A já říkám, že ta strava je a musí být přírodní.

Já jsem teda zastáncem, rád bych to zmínil, ale neberte to samozřejmě jako dogma. Jsem zastáncem, velkým zastáncem PALEO stravy, protože to je strava našich předků. A já tomu velmi zjednodušeně říkám, že to je strava živá strava.

To znamená to co žilo, žije a to co roste, prostě by jsme měli jíst. A to co neroste je neživé, je mrtvé = je mrtvá strava a to bychom vůbec neměli jíst.

A to je tady takhle průmyslově zpracovaná strava a takové ty různé "amarouny", které my kteří jsme staršího ročníku narození známe z těch různých filmů. Takže tohle vůbec bychom neměli dát do úst. Absolutně to odmítnout. A a samozřejmě ten náš hlavní úkol je se zamyslet nad tím, co budeme jíst a co nebudeme jíst.Takže je tu několik klíčových otázek které vyvstávají a ta základní otázka je:

Co vynechat ze stravy? Lidi se mě často ptají - co mám teda jíst?

Já říkám víte počkejte, první se zamyslete nad tím co vynecháme ze stravy. Všechny tyhle věci jsou pečlivě popsané ve všech lekcích.

Na konci tady téhle sekce budete mít obšírný, kompletní materiál, který má většinou 30-40 stran. Je to e-brožura (Průvodce), kde jsou všechny lekce zhrnuty. To znamená, jakmile si poslechnete tohle úvodní video, kde vás samozřejmě zdravím si dejte všechno ještě jednou do audia. A když půjdete na procházku a ono se vám to znovu, ten mozek se prokrví, všechno tohle to tělo začne reagovat na ty vibrace, na ty energie a pročtěte si veškeré tyhle lekce. Ono vám to podle mě to slupnete jako malinu rychle. Potom se nadechnéte. Vemte si třeba tu e-brožuru a ještě jednou večer pročtěte. Všechny ty sekce, těch jednotlivých částí to co budeme jíst. Proč to děláme. To co nebudeme jíst.

A ta otázka základní je co vynecháme ze stravy, protože pokud jíme něco co naše tělo otravuje a to jsou většinou toxiny nebo škodlivé látky, tak nám to dělá problémy. Způsobuje to trable v našich střevech, které jedna z těch věcí tu určitě slyšeli a je to špatná propustnost nebo nebo nesprávná propustnost střeva.

To znamená ten náš zažívací trakt, přes který prochází to jídlo to prostě nezvládá. A ten mikrobiom tu svoji funkci nezvládá a přes ty stěny toho střeva prosakuje do našeho těla.

A já vždycky mám takové mnemotechnické pomůcky, to znamená pokud se podíváte na člověka který je zavodněný, tak co to znamená. Prostě tělo pokud má v sobě přemíru toxinů, tak se těm toxinům musí nějak bránit.

Jak se jim brání?

Prostě že to naředí vodou, to znamená člověk se závodní. Podívejte se kolem sebe. Viděli jste někdy člověka, který je hubený, který je vysportovaný, který je spokojený, aby byl nemocný?

No je to skoro téměř jakoby nemožné.

Takže já na mém případu. Já jsem před těmi pěti lety měl téměř devadesát kilo. Byl jsem obtloustlý, závodněný. Spousta lidí mě zná, holil jsem si hlavu. No vypadal jsem starší jak vypadám teď. Po celé té změně toho mého detoxu, která vlastně probíhala v takových dvou fázích. A ta třetí fáze je vlastně nekonečná, ta je až do konce života. Ta první fáze byla 3 měsíce, kdy jsem se do toho vrhnul a ta změna prostě nastala.

Teď se udělalo něco s tím mým tělem, s tím mým výzorem. Narostly mi vlasy znovu. Vyhladili se mi vrásky a začal jsem vypadat prostě úplně jinak, jak jsem vypadal předtím. Lidi mě přestali poznávat a dokonce do toho šestého měsíce, kdy jsem to repeticí, cvičením každý den tu stravu jsem držel, kdy vlastně se jakoby ten přerod téměř dokonal.

A potom dál ty následující léta vlastně já už jsem od toho sdělení rakoviny, už to bude skoro pět let. To znamená já už jsem jako ve fázi toho finále, toho "pacienta v remisi" s rakovinou.

Kdy já nebudu říkat ty procenta, které to jsou různé výzkumy, kdy vlastně po těch pěti letech kolik lidí přežije tady tuhle docela nebezpečnou nemoc. No jsou to velmi nízké procenta. Jen pokud jsem tuhle otázku dál někomu, nikdo na ni ještě neodpověděl správně. Já to říkat nebudu. Můžete se mě na to zeptat v chatu, napište mě dole do chatu, já vám odpovím. Kolik procent s diagnostikovánou rakovinou lidí po pěti letech přežije? Je to velmi strašidelné číslo.

Takže co vynecháme ze stravy? Pojďme na to.

Takže já říkám, to co by jsme měli absolutně vynechat ze stravy jsou průmyslově zpracované potraviny. To jsou všechny takové ty různě vymyslené, namleté dohromady hmoty, které vypadají jako maso nebo nějaké nebo klobásy nebo to se nedá ani popsat co to je. Tzn. toto všechno musíme vynechat.

Možná ještě číslo jedna dřív než tady tohle je cukr - rafinovaný cukr. A tím nemyslím glukózu, tím nemyslím ten zdravý cukr, který je v ovoci. Rafinovaný cukr - všechno vynechat.

A to co říkám teď, možná spoustu z vás to překvapí. Vynechat mléko.

Za prvé mléko už není dávno to co bývalo mléko. A mimochodem jsme jediný savec, který pije mateřské mléko jiného savce. Nikdo takový v tomhle nádherném našem světě není. To znamená, vynechejte mléko, vynechejte mléčné výrobky.

Minimálně je vynechejte v procesu tohoto tříměsíčního Detoxu a očisty těla. Vynechejte je. Nebojte se. Nahradíme všechny tady tyhle tři procesované potraviny průmyslově zpracované. Cukr a mléko nahradíme jinými věcmi, nic vám nebude chybět.

A samozřejmě já vždycky ještě říkám, že vynechejme veškeré ty příměsi, takové ty éčka nebo ty sladidla, ty dochucovadla. Ty nesmysly, které nedělají nic jiného než tráví naše tělo a zanáší veškeré toxiny do těla.

A nakonec, jsem si nechal jednu speciální kategorii, o které teda všichni mluví a to je lepek, říká se mu taky gluten.

Já doporučuju nezbytně na dobu detoxu vynechat všechny tyhle věci, které mají v sobě lepek. Není to proto, že by vám to způsobovalo nějaké obrovské škody, ale dlouhodobé používání potravin s lepkem devastuje náš mikrobiom, devastuje náš zažívací trakt a my ho prostě lepek vůbec nepotřebujeme.

Navíc jsou potraviny, které bychom měli jednoznačně vynechat. A to je další kategorie. Má to zkratku GMO, to jsou geneticky modifikované potraviny.

Mezi které patří sója, mezi které patří další věci, už dávno které už dávno např. kukuřice a další, které už dávno nejsou těmi potravinami s živinami, které byly. Prostě to všechno např. v Americe 80-90 procent všech tady těchto potravin geneticky modifikovaných. To znamená ty lidi co do sebe ládují a tím neříkám, že my to neládujeme tady. Prostě ládují do sebe neuvěřitelné množství těhle toxinů a potom se diví, že to tělo je otrávené. Unavené, potřebuje víc energii na trávení.

Takže doopravdy tyhle věci všechny vynechejme, já je zkusím zopakovat.

Průmyslově zpracované potraviny, jednoznačně. Rafinovaný cukr, jednoznačně. Geneticky modifikované potraviny, jednoznačně. Mléko a mléčné výrobky jednoznačně.

A veškeré takové ty chemické přísady, které nedělají nic jiného, než nás jenom na to jídlo lákají. Jsou to různé chutě, jsou to různé různé barviva. Připravte se na to, že tohle všechno prostě vynecháme.

A uvidíte, že po těch prvotních pár dnech, kdy si na to budeme zvykat. Kdy vlastně budeme nahrazovat cukr zdravými tuky.

To znamená to další jeden z neuvěřitelných nesmyslů a nepochopení, který zavládl v Americe. Že bylo všechno fat-free a nedalo se to jíst a bylo to naplněné cukrem. To zn. lidi bobtnali. Když se podíváte na Američany, chudáci oni jsou prostě obtloustlí jeden víc jak druhý a diví se proč jsou všichni nemocní.

Proč je tam taková obezita a proč je polovina Američanů obézních?

No prostě, kdyby jedli zdravé tuky. V nějakém řekněme podobném správném poměru k zdravým cukrům, no tak by vypadali skvěle. No jenomže to by se nehodilo průmyslu tady tomu potravinářskému, protože ty tam potřebou všechny ty náhražky do toho sádlovat.

Takže takže ale to už je o něčem jiném.

To si budeme pokračovat dál. Samozřejmě, pokud máte cokoliv k tady tomuto, pošlete mě do chatu informaci. Chat máte v každé lekci, pod každou lekcí vůbec na nic nečekejte, napište - Nazdar Pavle prosím tě, jak je to s tím tukem, jak je to s tím cukrem, co mám dělat a tak dále. Takže to je to co by jsme měli vynechat.

Na čem by jsme měli jídelníček postavit?

Řekli jsme si v předcházejících informacích co bychom měli vynechat a teď si řekneme to na čem bychom měli postavit tady tenhle náš jídelníček. Já už jsem to zmínil v začátku.

Náš jídelníček postavíme prostě na živé stravě.

Ještě jednou opakuju náš jídelníček postavíme na živé stravě. Živá strava je to, co roste. To co usychá, to co žije a to co umírá.

Já vím, že spousta z vás se ohradí, protože jsou tu skupiny různých vegetariánů a veganů. Já je mám rád. Já proti nim absolutně nic nemám. Já si myslím, že je to daleko bližší zdraví, než naše konvenční strava. To znamená pokud jste vegetariáni, vegani je to úplně v pohodě. Můžete si Protokolem Moje cesta projít taky, jenom v tom Protokolu omezíte to, tu část, která vám tahle vaše, nebudu říkat víra, ale to čemu samozřejmě věříte to je ta veganská filozofie nebo vegetariánská. To prostě omezíte a pojedete dál.

A budete pokračovat, protože tady tohle spuštění procesu uzdravení samozřejmě není jenom o stravě. Strava je to nejzákladnější.

Takže na čem postavíme to postavíme?

Postavíme to na živé stravě. Postavíme to na obrovské množství zeleniny. Postavíme to na obrovském množství ovoce. Postavíme to na obrovském množství zdravých tuků a zdravých cukrů.

A doplníme to pitným režimem, který je extrémně důležitý.

S tím, že se doopravdy zaměříme na to, aby naše strava určitě nebyla víc kyselá než zásaditá, protože pro vás pro onkologické pacienty já vždycky vzpomínám mého oblíbeného doktora, byl to doktor Warburg, který dostal Nobelovu cenu někdy v roce 1930 nebo třicet jedna za objevení podstaty rakoviny.

A já to často dovolím teď zopakovat, protože to velmi velmi důležité a hlavně pro vás tu máte diagnostikováno rakovinu, ale i pro vás kdo prostě nechcete mít nezdravý styl stravy a fungování.

To znamená, rakovina má ráda cukr.

Jo taky když jdete na jakékoliv PET-y, CT-čka, já jsem byl na desítkách, tak samozřejmě všichni ti doktoři sledují ty místa, kde se "sráží glukóza". Oni ty rakovinotvorné buňky se na tom místě, se tam shlukují, protože oni z toho žijí.

To znamená rakovina, rakovinotvorné buňky mají rádi cukr, rafinovaný. Tzn. omezte cukr. Toto je alfa omega číslo vůbec jedna všeho tady tohohle základu. To znamená a co jsme si řekli omezíme cukr.

A to co rakovina nemá ráda?

No rakovina nemá ráda vzduch. Nemá ráda kyslík, protože ona, jak říkám rakovinné buňky nepotřebuju jsem životu kyslík. Oni žijí v takové zvláštní jako lázni, takové jako kvašení já tomu říkám, aby my jsme to pochopili, což znamená oni kyslík vůbec nepotřebují. To znamená, pokud ten kyslík do těla doplníte, tak prostě tyhle všechny buňky budou mít problém. Budou nevědět, co se děje.

A velmi pravděpodobně se stane to, že tyhle rakovinné buňky půjdou do toho čemu se říká apoptóza, to znamená samovolně umřou. Anebo se přemění zase na buňky zdravé.

Zní to divně? Neslyšeli jste to nikde? Vůbec nevadí.

Jenom se na to nalaďte a uvidíte co to udělá s vaším tělem. To znamená doopravdy jídelníček postavíme na živé stravě, postavíme jej na ovoci. V té první fázi toho detoxu už v těch třech měsících bude spousta zeleniny, bude to spousta ovoce.

Bude to spousta tuků a bílkovin, to je maso to je maso od farmářů.

A to jsem nezmínil, ale chci to teď ještě desetkrát podtrhnout. To znamená zdravé maso, nebojte se masa. Ryby a to znamená ryby třikrát týdně, minimálně. Já ujíždím na lososovi a různých takových rybách. V žádném případě ne z takových těch sádek, protože to je úplná katastrofa.

Najděte si kamaráda, najděte si farmáře.

Věnujte mu čas a požádejte ho prosím tě. My tady máme našeho kolegu souseda, který se o nás stará je to skvělý chlapík umí skvěle vařit. Dodává nám skvělé potraviny, víceméně máme ryby třikrát týdně.

Máme skvělé farmářské maso. Ohledně masa já říkám v první fázi Detoxu se zaměřte víc na bílé maso. To znamená krůta. U těch kuřat a slepic je to trošku jakoby drůbež je to složitější a O.K., možná míň slepice, víc drůbeže.

Ryby a samozřejmě červené maso.

Já říkám že to vůbec nevadí. Lidi z toho mají hrůzu, nejezte ho samozřejmě třikrát týdně. Dejte si ho jednou za týden a uvidíte, že to bude všecko v pořádku. Dejte si ho na saláty. Dejte si ho prostě sami s vařenou zeleninou nebo se studenou zeleninou. Prostě mixujte si to.

Spousty avokáda a zdravé tuky. Avokádo a kokos.

A samozřejmě vodu, filtrovanou vodu. Filtruje.

Spousta vody já to vždycky říkám má jeden problém protože tam spousta chlóru a fluoridu. Chlóru, aby tam nebyly bakterie. Vy máte jakože zdravou vodu a je plná chlóru. A je tam fluorid, který zase likviduje parazity. Jenomže je to prostě problém, protože tohle jsou extrémně škodlivé částice, které jsou tady téhle vodě ještě s dalšími zbytky - antibiotika atd. Tohle se musí filtrovat. Takže prosím vás pokud můžete, kupte si alespoň takovou tu jednoduchou konvici. Nekupujte si nějakou levnou, kupte si, nestojí to vůbec nic. Jsou tam filtry, které vydrží určitou dobu.

Já nebudu teď zatím dávat žádné doporučení, protože tady toto není o doporučení, toto je o vašem uzdravení. Tohle to není o žádném léčení, je to prostě uzdravení, takže víte že máte si koupit konvici s filtrem.

Filtruje vodu a každé ráno si dejte vodu z citronem.

Citron je kyselý, ale málokdo ví, že v zásaditý. Tzn. Alfa a omega každé ráno začnete s vodou, s vlažnou ne studenou, ne teplou, s vlažnou vodou s citronem a klidně pokračujte na oběd s vodou z citronem. Dejte si do toho mátu a večer jenom vodu, jenom se prolijte prostě vodou. Já neříkám kolik, vy sami pochopíte kolik z toho máte dát.

Takže toto je na čem postavíme jídelníček - zdravá strava, živá strava.

Farmáři, spojte se s farmáři, najděte si kamarády. Tak já říkám my tady máme našeho souseda, je to skvělý chlapík. Spousta lidí má rádo zdravou stravu, takže se dejte do zdravé živé stravy a uvidíte co to s Vámi udělá. No a máme spoustu lidí kteří který se mě prostě ptají na potravinové doplňky jak já jsem je měl a neměl.

Co říkám na potravinové doplňky?

Já říkám, že potravinové doplňky jsou velmi důležité, ale já jsem víceméně v průběhu mého Detoxu a očisty těla jsem na potravinový doplňcích moc nejel. Já jsem se soustředil na tedy tuto živou stravu stravu, na tuhle zdravou stravu a extrémně jsem si dával pozor a to každý den, každou minutu a každou hodinu, abych ji jedl jenom zdravé věci. Co se týká stravy samozřejmě k tomu se potom dál přibaluje, to je ta očista vaší duše. K tomu se přibaluje pohyb. K tomu se potom přibaluje spánek a k tomu potom se přibaluje ten pátý bod toho Pentagramu zdraví. Toho pětiúhelníku, který vlastně je ten spojovací článek, abychom vydrželi a všechno dali dohromady.

To znamená, ale potravinové doplňky pro někoho mohou doopravdy být velmi důležité, protože jsou to makrobitika, mikrobiotika, vitamíny, různé déčko, áčko, céčko. Různé medicinální houby a to je strašně důležité, protože oni můžou "vyboostovat" imunitní systém, protože ta alfa omega, kterou já říkám je, že my potřebujeme znovu navrátit funkci imunitního systému.

Pokud se nám tohle podaří, tak ten imunitní systém nejenom nás ochrání proti všem dalším nemocem, ale detekuje, začne detekovat všechny buňky, kterým říkáme rakovinotvorné. Začne jim "domlouvat". Začne jim vysvětlovat, že už jako by to stačilo. A světe div, se oni ty rakovinotvorné buňky, pokud člověk pochopí všechny ty konsekvence celého toho pětiuhelníku, tak oni prostě se začnou měnit. Tak jak vy se začnete měnit, vy pošlete signál svému tělu, že jíte zdravě že chcete žít.

Mimochodem určitě jste si v první velmi úvodní sekci přečetli šest hlavních otázek, které by si měl dát každý člověk. Takže znovu se nad nimi zamyslete. Jakmile si na tyhle otázky postupně v průběhu tohoto kurzu začnete odpovídat šestkrát ANO. Začnete praktikovat očistu a detox duše samozřejmě před ním detox těla a všechny ty další věci. Všechno se vám to pospojuje a vy se na nás naráz objevíte v prostředí, které bude jiné, než ve kterém jste žili.

Vy se objevíte v těle, které naráz přestanete cítit, že je vaše, že jste v něm vůbec nežili. No je jedno čím to je. No je to prostě tím a to ví málo lidí, že naše tělo vážení přátelé, se během jednoho roku téměř zcela obnoví.

To znamená vy pokud během jednoho roku tomu tělu pravidelně vysíláte informace, že chcete žít. Chcete žít zdravě. Pochopili jste, kde byly ty problémy v tom vašem životě. To tělo propojené, to hmotné tělo s nehmotným tělem se propojí jeden obrovský konsenzus a to hmotné tělo se změní. To co vy vidíte v tom zrcadle, to tělo se vám změní.

Vy začnete žít. Budete zdravý. Budete se cítit perfektně a potravinové doplňky vám k tomu už jenom můžou pomoct.

Jaké potravinové doplňky?

Všechno je to napsáno v jednotlivých lekcích. Mrkněte se na to. Podívejte se samozřejmě i na web Mojecesta.org. Určitě tam uvidíte nějaké doporučení, pokud budete mít nějaké otázky, zase zajděte do chatu, zeptejte se mě a budeme se o nich bavit. To znamená, to je všechno co se týká potravinových doplňků. Mohli bychom se o tom bavit nekonečné hodiny.

Určitě neprozradím něco co bych neměl, ale samozřejmě připravuji kromě této online školy Moje cesta a tohoto online kurzu, připravuji i vlastní PODCAST.

Kde jeden ze základních bodů a už mám několik adeptů s kterými se budeme bavit o potravinových doplňcích. Takže všechno tam budeme probírat s lidmi, kteří prostě ví jak se to má dělat a tak dále. To znamená, to je co se týká potravinových doplňků.

Velmi důležitá otázka, které se budu věnovat této otázce celou jednu lekci a to jak dlouho budeme praktikovat očistu těla?

Já už jsem to samozřejmě vzpomínal. Záleží na tom z které kategorie těch zájemců o tento online kurzu jste. Teď hovořím k těm mým kolegům, kterým byla sdělena tady tahle diagnóza, strašidelná diagnóza - rakovina, tzv. nevyléčitelná nemoc. Což je obrovský omyl nás indoktrinovaných a zmanipulovaných lidí, žijících v určité fázi určité hypotézy.

To znamená já říkám nejsou nevyléčitelné nemoci a znovu to opakuju. Snažím se to opakovat ve většině částí tady tohoto online kurzu. Nejsou doopravdy nevyléčitelné nemoci. Jsou jenom nechápající lidi, bez uvědomění a nevyléčitelní pacienti.

To znamená pokud vy se řadíte do tedy téhle kategorie, tak si klidně projděte tenhle kurz, ale vraťte se zpátky do nemocnice. Vraťte se do rukou klasických lékařů, tam je vaše místo a ti vám určitě pomůžou. Samozřejmě děj se vůle boží.

Ale pokud chcete své uzdravení vzít do vlastních rukou, tak jste na správném místě.

A buďte tady, vnímejte ty vibrace, vnímejte tu energii a samozřejmě se zaměřte na to taky jak dlouho budete praktikovat tuto očistu těla. Já říkám pro vás, pro onkologické klienty jsou to minimálně tři měsíce. Proto celý online MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® v jeho verzi KOMPLET je tříměsíční kompletní každodenní proces celého toho pětiúhelníku, jeho implementace do praktického života.

Samozřejmě nemusí to být vůbec tak náročné pro vás život.

Není to že byste měli se na dvě hodiny někde zavřít a tam meditovat. Vůbec to tak není. Můžete žít svůj život, jenom si musíte daleko víc uvědomovat, co jste žili, jak jste žili co jste dýchali, co jste jedli, s kým jste se bavili, kde jste byli. Koho jste poslouchali a tak dále.

Být více sebevědomí.

Já když pokládám otázky lidem, co to je sebevědomý člověk?

Tak mě různě odpovídají, to je ten člověk, který ví co dělá, takový ten co má ten "fokus" a jde jako do toho a já říkám hmmm. I to jak se to dá říct.

Ale sebevědomý člověk je podle mě ten, který je vědomý sám sebe. Je sebe-vědomý. Ví kdo je a tím se velmi pravděpodobně stanete vy, pokud budete praktikovat tady tento Protokol Moje cesta. Nebudete ho určitě praktikovat jenom tři měsíce. Většina z vás v něm pokračuje dál. A proč?

Protože jim to prostě vyhovuje, to znamená vy onkoligičtí pacienti minimálně 3 měsíce, proto budeme spolu 3 měsíce komunikovat.

Vy, kteří třeba jenom se necítíte dobře, kteří by jste si chtěli změnit své prostě zdraví. Chtěli byste ho upravit a nevíte proč se vám vracejí nemoci.

Proč máte chronické nemoci?

Tak já říkám minimálně dva měsíce, kdo vydržíte 3 měsíce, je to úplně skvěle. A potom samozřejmě po těch třech měsících, postupně budeme uvolňovat určité věci z té oblasti očisty těla. Vrátí se nám tam zpátky např. vajíčka, vrátí se nám tam zpátky ořechy, vrátí se nám tam zpátky některé potraviny, které by jsme které jsme nutně vyřadili.

Takže to si všechno budeme říkat tady na stránkách a na vlnách tohoto online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®. Takže je nutné minimálně, já říkám je to nezbytně nutné. Každý si o tom může myslet co chce, jsou to jenom 2 měsíce. Pro onkologické pacienty nebo pacienty s nevyléčitelnou nemocemi jsou to tři měsíce.

A potom nadále pokračovat dál v průběhu jednoho celého roku. A dát to do každého denního života.

Na začátku téhle relace jsem zmínil jednu věc a to je to, co by nás mohlo zaskočit při praktikování tedy téhle očisty - Detox těla?

Je to jedna zajímavá věc o které já jsem moc nevěděl, ale samozřejmě mě tak jako to říkám postihla. Tak jsem z toho byl překvapený, vycvakaný.

Potom jsem si to nastudoval. Měl jsem svoji výživovou poradkyni. Je to skvělá skvělá mladá holka, která samozřejmě jsme se o tom bavili a ona říká - Pavle to je jasný, protože ty jsi vynechal nejvíc návykovou látku, která je v současném světě.

Lidi říkají a jaká to je?

No to můžou být nějaké drogy, heroin. A já nevím ještě marihuana. Já říkám ne. Cukr. Cukr je nejvíc návyková látka. Rafinovaný cukr je nejvíc návyková látka. To znamená ty jsi vynechal s těla cukr a to tělo se brání. Zaprvé se nesmí tedy tím lék nějakým způsobem ovlivnit a musíš nahradit tenhle nezdravý cukr tuky a zdravými cukry. Abys dostal tělo do rovnováhy.

Mně se stalo to co někdo popisuje jako ketóza.

Mě se stalo, že asi dva tři dny jsem se cítil divně, zvláštně. No ale potom jsem si všechno uvědomil, doplnil jsem vlastně tu energii. Já vždycky říkám, že jsem chodil do práce vždycky se sáčkem škvarků, pouze mangalicových. Mangalice to je takové to "kudrnaté prase", většinou se chová v Maďarsku. Chová se hlavně na zdravý tuk. To znamená vždycky jsem měl u sebe škvarky, vždycky jsem měl jablko nebo banán.

To znamená, nenechte se tímhle zaskočit, vy o tom už víte.

Pokud se budete cítit zle, můžete mít žaludeční problémy, můžete mít spavost. Můžete mít určitou únavu. Nechejte to odeznít. Přijměte to. Nastavte si ten nový chod, protože to tělo se zbavuje všech těch šílených látek, všech těch toxinů. Nechejte ty toxiny odejít ven. A to novou stravou. Jak tam bude dávat tu novou živou stravu to tělo začne reagovat. Začne si odlehčovat a Vy začnete mít víc energie.

Uvidíte kolik energie v sobě budete mít.

Navíc máte ještě jeden paralelní efekt a ten paralelní efekt je to že zhubnete. Nemějte to na piedestalu. Nemějte to jako číslo jedna.

A vůbec zapomeňte na to, že detox těla je dieta. Není.

Zapomeňte a já to vždycky každému říkám, dieta je na jiné energetické úrovni. Dieta je prostě něco, kde jdete primárně zhubnout, jdete shodit. Je to je dobrý, ale potom je tam takový ten "trampolínový jojo efekt", že to zase vyskočí zpátky.

U Detoxu je to něco, že naběhnete na Vaši novou životní etapu. Naběhne na nový druh stravy a vy v tom zůstanete. To znamená ta váha vám zůstane. Já říkám, že v některých případech může dojít až k poklesu váhy o patnáct procent.

Já jsem měl 89 kilo a za šest měsíců jsem se ustálil na sedmdesáti čtyř až sedmdesáti pěti kilo. A víceméně to je váha kterou mám do teďka.

To znamená tenhle velmi pozitivní paralelní efekt je, že vy prostě ztratíte ty nadbytečné kila. Ztratíte ten tuk, který se vám přeměňoval právě z těch nekvalitních cukrů. Ztratíte tu vodu, to zavodněné tělo. A vy naráz zjistíte, že se cítíte lehčeji. A cítíte se líp. Prostě cítíte se skvěle. Takže toto je nádherný paralelní efekt.

Samozřejmě ten trošku negativní může být to čemu já říká nebo někdo tomu říká ketóza. Nebuďte z toho překvapení, ono to přejde.

A víceméně jakmile to jednou se naučíte žít s tímhle, tak už dál budete vědět, že to je, řeknete jejejej - už to na mě trošku přichází. Dáte si nějaký banán, dáte si jablíčko, dáte si nějaké škvarky a tak dále. Potom třeba v tom třetím měsíci už přidáte prosciuto, sušené maso. Lidi se mně ptají jestli můžou sušené maso. Já říkám vynechejte první 1-2 měsíce. Vynechejte tady tohle sušené maso a vynechejte i bezlepkovou chleba.

To znamená nenechejte se tím zaskočit a doopravdy těch specifik je u tohoto Detoxu, NE diety, nikdy ne dietu, je spousta. Právě proto máme u každé lekce chat, tady u každé té lekce, právě proto budeme mít vždycky jednou měsíčně společný webinář, kde si vlastně zhodnotíme, co se dělo a co se nedělo.

Bude tam chat, mimo to já samozřejmě každému z vás poskytnu zdarma poradenství po telefonu. I když si zakoupíte nejjednodušší verzi, tady tohoto online kurzu, prostě budeme na spojení. Budu s vámi komunikovat.

Ale bohužel víte že čas každého z nás něco stojí.

Prostě ten čas je to nejcennější co máme. A aby to bylo jak já vždycky říkám energeticky uzavřené, musíme tady tenhle kruh neuvěřitelný propojit. To znamená, pokud já pro vás vytvořím nějaké energetické pole, nějakou pomoc, vy zase svoji energii to musíte nějak vyrovnat. Takže nějak si to prostě porovnáme.

V každém případě nikoho neodmítnu, nikoho jsem nikdy neodmítl. Všechny tady tyhle kurzy, vlastně všechno tohle poradenství jsem dělal zdarma a budu ho dál dělat zdarma.

Samozřejmě, pokud někdo bude chtít víc, bude chtít víc do hloubky, bude chtít být se mnou v kontaktu a bude hlavně chtít navést na tu orbitu toho sebeuzdravení z těch nevyléčitelnou nemocí, jinými slovy spontánního uzdravení z nevyléčitelných nemocí.

U mě to bylo spontánní uzdravení z rakoviny, z její navrátivší se fáze v terminální části, protože mě zbývaly, někdo říkal tři, někdo říkal Pavle, možná to ani nebudou tři měsíce když nebudeš nic dělat. Jo ale my ti nabízíme jako ty operace, my nabízíme jako tu další šílenou chemoterapii. Ale je to těžké. Ale budeme bojovat.

A já jsem říkal, vážení přátelé, bojovat s nemocí je úplný nesmysl.

Stejně tak jak bojovat s nadváhou je nesmysl. Bojovat s naším tělem je nesmysl, že to je to nejlepší co máme naše tělo je božský neuvěřitelný nástroj, který umí všechno zvládnout samo, to znamená nebojujte s nemocí, nebojujte s vaším tělem. Nebojujte sami ze sebou.

Přijměte ten stav v jakém jste. Přijměte ho.

Přijměte to že jste si jej způsobili Vy, svým vlastním chováním. Způsobili jste si jej z neznalosti. Prostě způsobili jste si ten stav určitou manipulací, obrovskou manipulací, která je tady všude, která nás žene do osidel různých lékařských, medicínských zařízení. Tady té klasické medicíny.

Místo toho abychom si uvědomili, že už jsou tady tisíce let prostředky staré medicíny, starých těch mistrů - lékařů, kteří doopravdy léčili ty lidi a uzdravovali je.

Takže doopravdy uvědomte si že naše tělo je velmi mocné.

Právě proto tady tahle očista těla je o tom, aby se znovu vrátila do těla vitalita. Aby se znovu vrátila naše životní síla - naše moc, protože jakmile se vám vrátí vaše moc, vaše životní síla, která abych to vysvětlil je v určitých těch zemích nazývána různě, je to Qi, Či, Prána, u nás vždycky bývala Živa.

Jakmile se vám tady tahle životní síla, tato moc vrátí, tak u vás nebude prostě místo pro žádnou nemoc a už vůbec ne bezmoc.

Takže ještě jednou děkuju, že jsme měli tuhle možnost si takhle společně užít tenhle prostor, v relaci která se týkala očisty - Detoxu těla.

Jsem velmi rád a chtěl bych vám za to poděkovat, že jste strávili tenhle čas.

Chtěl bych vás navést na to abyste si určitě pustili do sluchátek audio verzi, abyste vyšli na procházku s pejskem nebo sami. Je to asi tři čtvrtě hodiny.

Pusťte si to znovu a přečtěte si to. A hledejte v tomto tu rezonanci s vaším srdcem.

Já vždycky říkám vypněte Mozek. Vypněte tady to naše obrovské centrum, které sbírá veškeré informace a většinou funguje skvěle, co se týká našich našich podvědomých činností. To znamená, řídíme auto, podvědomě jedeme a nevíme kudy jedeme. Jak je možné, že už jsme dojeli a my jsme někudy jeli. To znamená všechny podvědomé činnosti jsou skvělé.

Ale pro proces uzdravení zapněte Vaše srdce, protože Vaše srdce je kreativní. Vaše srdce je branou do vaší Duše. A to je část o které se budeme bavit zítra.

Takže děkuji za dnešní čas strávený společně na těchto vlnách online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.

Zamyslete se nad tím, pokud budete mít informaci, pošlete mi do chatu nějaké vaše dotazy. Samozřejmě kdo nejste registrovaní na webu Mojecesta.org, zaregistrujte se do sekce pro Registrované. Je tam spousta informací, které jsou některé součástí tohoto kurzu, některé nejsou. Jsou v tom veškeré audia a videa, kompletně všechno tam je.

Samozřejmě se tam zaregistrujte, podívejte se na YouTube kanál Moje cesta.

Protože jsou tam všechny autoři, kteří stáli při zrodu tady toho mého nového člověka. Vlastně já jsem tak trošku jakoby nový člověk a já věřím tomu, že i vy budete noví lidé. Prostě narodíte se do nového procesu, do zdravého těla, zdravého myšlení.

A to je cílem tady tohoto online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® a vůbec Protokolu Moje cesta.

Takže ještě jednou děkuji.

Držte se. Buďte vědomí.

A pokud budete mít dotazy, ozvěte se mi.

Budu se těšit na zítřejší sekci č.2 Očista - Detox Vaší duše.

Takže vám děkuji.

Sonix is the world’s most advanced automated transcription, translation, and subtitling platform. Fast, accurate, and affordable.

Automatically convert your mp3 files to text (txt file), Microsoft Word (docx file), and SubRip Subtitle (srt file) in minutes.

Sonix has many features that you'd love including automated transcription, enterprise-grade admin tools, share transcripts, upload many different filetypes, and easily transcribe your Zoom meetings. Try Sonix for free today.


A máme za sebou další úvodní sekci - Očista - Detox těla!

A teď už se společně dejme do další sekce, kterou je Den 3 - Očista - Detox Duše

Těším se na další den s Vámi!

Pavel Vojtek | Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®


A tady máme jednotlivé lekce č.1-10 pro Vás!


Pro správné fungování našeho těla je extrémně důležitá správná funkce našich střev a našeho mikrobiomu (mikroflóry).


Těším se naviděnou!