eKnihovna Moje cesta®

Základním cílem všech aktivit Moje cesta® a této sekce eKnihovna je edukace našich čtenářů a předávání pravdivých informací o možnostech uzdravení našeho těla i Duše, široké veřejnosti.

eKnihovna Moje cesta® je vytvořena pro jednodušší sdílení různých druhů informačních a edukačních materiálů.

Těmito jsou např. :

Pro shlédnutí několika desítek dostupných edukativních materiálů Moje cesta® se prosím registrujte do sekce Pro členy zde

Do této sekce Vám budeme postupně nahrávat jednotlivé materiály Mojí cesty.

Velká většina těchto publikací je pro Vás samozřejmě zdarma.

Stejně tak jako je vždy zdarma základní Osobnostní poradenství Moje cesta® (přihlašte se do sekce Osobnostní poradenství Moje cesta® zdarma zde!)

Některé publikace jsme si symbolicky ocenili částkou, která vystihuje hodiny práce strávené přípravou těchto edukativních materiálů. 

Zakoupením jakékoliv publikace (eBrožury nebo eKnihy) se stáváte 

Patrony Mojí cesty 

Velmi si vážíme Vaší podpory a moc Vám za ni děkujeme! 

 Vyberte si publikaci a podpořte misi a poslání Mojí cesty 

Informace pro Členy i ostatní čtenáře Moje cesta®:

Pokud budete chtít, můžete nás podpořit jakoukoliv minimální částkou a to zakoupením kterékoliv publikace v rolovacím menu níže. 

Všechny prostředky z takto pořízených publikací (eKnih a eBrožur) budou použity výhradně na zkvalitnění fungování a obsahu webu Moje cesta.

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu!

Pavel a team Moje cesta 


online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® - emailová verze START

8-denní online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® (emailová verze START) je unikátním online prostředím, které Vám umožní prostřednictvím Protokolu Moje cesta® nastavit a zahájit ve Vašem těle proces sebeuzdravení Vašeho těla z jakýchkoliv nemocí.  A to i těch tzv. nevyléčitelných, za jakou je pořád mylně považována např. rakovina. Vše na základě autentického příběhu autora online kurzu, který se uzdravil z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi. Vše začleněno do 8 -denního kurzu, kdy Vám každý jeden den přijde email s příslušnou sekcí : [Den 0] Přivítání do online kurzu [Den 1]  Představení, hlavní cíle a části online kurzu [Den 2] Očista - Detox těla [Den 3] Očista - Detox Duše [Den 4] Pravidelný pohyb [Den 5] Kvalitní spánek [Den 6] A teď vše dát do každodenního života! [Den 7] Bonusová sekce a ještě něco navíc [Den 8] Shrnutí, poděkování a závěr online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® Součástí online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® jsou: 2 eKnihy - "MOJE CESTA - Rakovinou život nekončí, ale právě začíná" a "OČISTA - Jak v té hlavě , tak v té stravě" více než 6 hodin instruktážních videí autora kurzu více než 8 hodin instruktážních audií (ve formátu MP3) možnost osobní konzultace Moje cesta® nebo možnost konzultace v průběhu 90 denního očistného procesu - Couching programu Protokolu Moje cesta® Více informací o online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® zde ! Těším se na setkání s Vámi! Pavel | Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

955,00 1 990,00

Osobnostní poradenství Moje cesta ke zdraví®

Intenzivní konzultace v rámci programu Moje cesta ke zdraví®. Vše na základě autentického příběhu autora online kurzu , který se uzdravil z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi.  Obsahuje : 60 min. online konzultace vstup zdarma do emailové verze online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® ( 6+ hodin videí a audií, edukativní e-brožury, atd.) návrh dalšího postupu v rámci Protokolu Moje cesta® Cílem vstupní konzultace je seznámit se se situací zdraví hledajícího a navést jej (v případě jeho zájmu) na cestu sebeuzdravení těla i Duše. Pavel Vojtek | Moje cesta®

1 500,00 2 000,00

Program 365-dnů (Moje cesta k sebeuzdravení)

Program 365-dnů jsem vytvořil pro zdraví hledající s diagnózou RAKOVINA, kteří chtějí být se mnou v intenzivním kontaktu v průběhu procesu uzdravení z této (ne)moci. Jeho cílem je poskytnout zdraví hledajícímu potřebnou podporu ve formě konzultací a společné komunikace v případech, kdy to bude potřeba. Je to 365-dnů trvající společná cesta k sebeuzdravení těla i Duše. Cesta plná odhodlání, pokory, víry a vytvalosti. A implementace všech potřebných kroků, které jsou součástí (nejenom) Protokolu Moje cesta® . Program 365-dnů obsahuje: - Každý měsíc osobní nebo online konzultace (90 min.) - online chat přes jednu s vybraných platforem (preferuji Telegram nebo Signal) - aktuální zprávy z Moje cesta kanálu na app telegram - vstup zdarma do emailové verze online kurzu Moje cesta ke zdraví® (6+ hodin videí, audií, desítky edukativních e-Brožur, atd.) Cena : 2.990,-Kč/měsíčně Trvání: 365 dnů (12.měsíců) Těším se na společné chvíle s Vámi! Pavel Vojtek | Moje cesta® Poznámka: Z programu 365 dnů může zdraví a cestu hledající kdykoliv jednoduše vystoupit. Stačí přestat platit měsíční částku uvedenou výše :-) 

2 250,00 2 990,00

Online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® - verze START

7-denní online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® (verze START) je unikátním online prostředím, které Vám umožní prostřednictvím Protokolu Moje cesta® nastavit a zahájit ve Vašem těle proces sebeuzdravení Vašeho těla z jakýchkoliv nemocí. A to i těch tzv. nevyléčitelných, za jakou je pořád mylně považována např. rakovina. Vše na základě autentického příběhu autora online kurzu , který se uzdravil z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi. Vše začleněno do 7 -denního kurzu, jeho 7 - sekcí a 43 lekcí. A k tomu  10 bonusových lekcí. [Den 0] Přivítání do online kurzu [Den 1] Představení, hlavní cíle a části online kurzu [Den 2] Očista - Detox těla [Den 3] Očista - Detox Duše [Den 4] Pravidelný pohyb [Den 5] Kvalitní spánek [Den 6] A teď vše dát do každodenního života! [Den 7] Bonusová sekce a ještě něco navíc [Shrnutí] Shrnutí, poděkování a závěr online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® Součástí online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® jsou: úvodní konzultace (60 min)  osobní konzultace přímo s autorem kurzu vedení autorem online kurzu v průběhu celého 7-denního kurzu možnost konzultace v průběhu 90 denního očistného procesu - Couching programu Protokol Moje cesta®  2 eKnihy - "MOJE CESTA - Rakovinou život nekončí, ale právě začíná" a "OČISTA - Jak v té hlavě , tak v té stravě" více než 6 hodin instruktážních videí autora kurzu více než 8 hodin instruktážních audií (ve formátu MP3) 8 transcriptů (přepisy videí) , vč. eBrožur k těchto instruktážním videím 6 eBrožur - Průvodce online kurzem ke každé ze 6+1 sekci desítky edukativních eBrožur (ve formě iPDF) spousta vtipných kvízů s vyhodnocením úspěšnosti Více informací o online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® zde! Přihlášení do online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® zde! Registrace do online školy Moje cesta® zde! Těším se na setkání s Vámi! Pavel | Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

3 312,00 6 900,00

Couching program Protokol Moje cesta®

3-měsíční couching program Protokol Moje cesta® je o implementaci Protokolu Moje cesta® do našeho každodenního života. Tento 3-měsíční intenzivní program Vám umožní prostřednictvím Protokolu Moje cesta® nastavit a zahájit ve Vašem těle proces sebeuzdravení Vašeho těla z jakýchkoliv nemocí. A to i těch tzv. nevyléčitelných, za jakou je pořád mylně považována např. rakovina. Vše na základě autentického příběhu autora online kurzu, který se uzdravil z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi. Vše začleněno do 3 -měsíčního programu , vč. 8 bonusů . Součástí Couching programu Protokol Moje cesta® je: 5 hodin osobní konzultace přímo s ambasadorem programu po dobu celého kurzu vedení a konzultace v průběhu celého 3-měsíčního programu 2 eKnihy - "MOJE CESTA - Rakovinou život nekončí, ale právě začíná" a "OČISTA - Jak v té hlavě , tak v té stravě" instruktážní videa instruktážní audia (ve formátu MP3) spousta edukativních eBrožur (ve formě iPDF) 1x měsíčně online webinář s ambasadorem Protokolu Moje cesta® aktivní online chat  pravidelné osobní popř. online schůzky  Více informací o couching Protokolu Moje cesta® zde! Přihlášení do couching Protokolu Moje cesta® zde! Registrace do online školy Moje cesta® zde! Těším se na setkání s Vámi! Pavel | Ambasador Protokolu Moje cesta®

5 175,00 6 960,00

Coaching program a online kurz Moje cesta ke zdraví®

Kombinace dvou TOP e-Learning produktů online školy Moje cesta®. A to 3-měsíčního Coaching programu Protokol Moje cesta® v kombinaci se 7-denním online kurzem MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®. Tento e-Learning program Vás společně s autorem obou programů Vašim obdobím znovunalézání Vašeho pevného zdraví. Obsahuje:  - 5 hodin osobních konzultací a autorem programu (osobně nebo online)  - 6+ hodin edukativních videí a audií  - desítky informačních e-Brožur  - transcripty všech videí  - intenzivní komunikace v průběhu programu  - doživotní vstup do online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ  - a spoustu dalších překvapení Hlavním cílem tohoto unikátního programu je navést zdraví hledajícího na jeho novou cestu sebeuzdravení těla i Duše. Vhodné pro onkologické klienty. Postaveno na autentickém příběhu spontánního uzdravení z rakoviny.

7 425,00 9 900,00

Online kurz a healing program MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® - verze KOMPLET

7-denní online kurz a healing program MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® je unikátním online prostředím, které Vám umožní prostřednictvím Protokolu Moje cesta® nastavit a zahájit ve Vašem těle proces sebeuzdravení Vašeho těla z jakýchkoliv nemocí. A to i těch tzv. nevyléčitelných, za jakou je pořád mylně považována např. rakovina. Vše na základě autentického příběhu autora online kurzu , který se uzdravil z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi. Vše začleněno do 7 -denního kurzu, jeho 7 - sekcí a 43 lekcí. A k tomu  10 bonusových lekcí. Součástí online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® jsou: 5 hodin osobní konzultace přímo s autorem kurzu po dobu celého kurzu vedení autorem online kurzu v průběhu celého 7-denního kurzu konzultace v průběhu 90 denního očistného procesu,  Protokolu Moje cesta®  2 eKnihy - "MOJE CESTA - Rakovinou život nekončí, ale právě začíná" a "OČISTA - Jak v té hlavě , tak v té stravě" více než 6 hodin instruktážních videí autora kurzu více než 8 hodin instruktážních audií (ve formátu MP3) 8 transcriptů (přepisy videí) , vč. eBrožur k těchto instruktážním videím 6 eBrožur - Průvodce online kurzem ke každé ze 6+1 sekci desítky edukativních eBrožur (ve formě iPDF) spousta vtipných kvízů s vyhodnocením úspěšnosti Více informací o online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® zde! Přihlášení do online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® zde! Registrace do online školy Moje cesta® zde! Těším se na setkání s Vámi! Pavel | Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

8 712,00 18 150,00

Stabilizační protokol PRO7 (7 klíčových doplňků stravy - vitamínů, probiotik, minerálů, bylinných čajů a bylinných koncentrátů).

Stabilizační Protokol PRO7 Propracovaný stabilizační protokol PRO7 se sestává z pečlivě zvolených 7 doplňků stravy (vitamínů, probiotik, minerálů, bylinných čajů a bylinných koncentrátů). Cílem je stabilizovat zdravotní stav zdraví hledajícího a poskytnout mu čas a podpůrné prostředí pro nastartování sebeuzdravovacího procesu. Trvání: 3. měsíce Součástí stabilizačního protokolu PRO7 je: poradenství v průběhu celého užívání protokolu PRO7 přesná aplikace a užívání jednotlivých komponent protokolu PRO7 zdarma vstup do online kurzu Moje cesta ke zdraví® výrazné slevy na další nákup jednotlivých produktů protokolu PRO7 Cena:  3905,-Kč (vč. DPH)

3 905,00 4 025,00

3-měsíční detoxikační program - očista těla (součást Protokolu Moje cesta®)

Kompletní detoxikační program očisty těla. Propracovaný nutriční program (součást protokolu Moje cesta® ) pod vedením zkušeného výživového poradce, sloužící k analýze příčin onemocnění, očistě těla a nastavení správných stravovacích návyků. Vhodné pro zdraví hledající s chronickými, autoimunitními a onkologickými onemocněními. Trvání: 3.měsíce Výživový poradce:   Stefani  (Pavel Vojtek) Co je součástí 3-měsíčního Detoxikačního programu Očista těla - DETOX: Nastavení základních pravidel stravování Recepty připravené "na míru" Sestavení jídelníčku "na míru"  Každodenní komunikace a reporty na online platformě (např. WhatsUp) Týdenní report a společný call Nastavení správných doplňků stravy  Možnost "vaření doma" - ukázka přípravy jídel (za příplatek 1.000,-Kč + suroviny + doprava) Vedení v průběhu celého 90-denního programu P.S.  Pro více informací o detoxikačním programu Očisty těla a první konzultaci mi napište zde!   Děkuji a těším(e) se na setkání s Vámi.  Pavel a team Moje cesta®

8 415,00 9 900,00

Doporučené potraviny v procesu Očisty - Detoxu těla (dle Protokolu Moje cesta®)

Doporučené potraviny pro DETOX těla (dle Protokolu Moje cesta®). Doporučené potraviny v procesu Očisty- Detoxu těla, které jsem jedl v procesu spontánního uzdravení z rakoviny. Obsahuje základní doporučené potraviny, které by měli tvořit většinu jídelníčku v procesu očisty těla i Duše. Forma: eBrožura (iPDF) Autor: Pavel Vojtek a kolektiv Počet stran: 5 Poznámka: Tyto potraviny jsou pouze mým doporučením na základě Protokolu Moje cesta®. Více v Prohlášení autora (Disclaimer) Upozornění: Před zahájením Očisty těla - DETOXu se VŽDY poraďte s Vašim výživovým poradcem!

1,00 100,00

Týdenní jídelníček dle Protokolu Moje cesta®

Vzorový týdenní jídelníček dle Protokolu Moje cesta®. Vzorový jídelníček na 7 dní v procesu Očisty- Detoxu těla, jak jsem jej držel v procesu spontánního uzdravení z rakoviny. Obsahuje základní doporučení jak by měl vypadat jídelníček v procesu očisty těla i Duše. Poznámka: Tento vzorový jídelníček je pouze mým doporučením na základě Protokolu Moje cesta®. Více v Prohlášení autora (Disclaimer)

48,00 100,00

Jak si udržet pevné zdraví vč. Anti-Covid19 opatření pro každého z Vás!

Krátká 11 stranová eBrožura - Jak si udržet pevné zdraví, čerpá z životní zkušenosti autora ze spontánního uzdravení z rakoviny.  Obsahuje 15 jednoduchých, ale velmi důležitých Anti-Covid19 opatření, kterých dodržováním si navodíte stav klidu, pohody a harmonie. A tak se ochráníte před jakýmikoliv nemocemi Vašeho těla i Duše.  A to i tzv. nemocí Covid19. Počet stran:  11 Forma : eBook (iPDF) Autor: Pavel Vojtek

48,00 100,00

Očista těla a Duše (základní pravidla pro nastavení sebeuzdravení těla i Duše)

eBrožura "Očista těla a Duše" popisuje na 29 stranách cestu člověka, který se uzdravil z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi. Bez léků a bez lékařů. Cestu Spontánního uzdravení z rakoviny.  Je rozdělena do 4 částí (Úvod, Očista - Detox těla, Očista - Detox duše a Krátké shrnutí. Popisuje poutavým způsobem jeho Cestu a nastiňuje návrhy jak se uzdravit z nevyléčitelné nemoci - rakoviny, pomocí očisty těla a Duše. Včetně skladby denního jídelníčku a anti-stresových cvičení. Počet stran:  29 Forma : eBook (iPDF) Autor: Pavel Vojtek

96,00 200,00

Očista aneb Jak v té hlavě, tak v té stravě (základní pravidla pro zdraví hledající)

eKniha "Jak v té hlavě, tak v té stravě" popisuje na 32 stranách cestu člověka, který se uzdravil z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi. Je rozdělena do 4 částí (Úvod, Očista - Detox těla, Očista - Detox duše a Krátké shrnutí. Popisuje poutavým způsobem jeho Cestu a nastiňuje návrhy jak se uzdravit z nevyléčitelné nemoci - rakoviny, pomocí očisty těla a duše. Včetně skladby denního jídelníčku a anti-stresových cvičení.  A pokud se třeba jenom cítíte mizerně (nemusíte být onkologický pacient) a chcete si zlepšit svoji vitalitu a zdraví, je tato eKniha právě pro Vás. Počet stran:  32 Forma : eBook (iPDF)  Autor:  Pavel Vojtek

96,00 200,00

MOJE CESTA aneb Rakovinou život nekončí, ale právě začíná

Tato první eKniha autora je souborem 13 článků z jeho Blogu na webu Moje cesta, který začal psát o prázdninách roku 2019 na dovolené v USA. Tato brožura na svých 119 stranách popisuje období přesně 12 měsíců jeho života, jeho osobní pocity v období po uzdravení se z rakoviny svými silami, bez léků a bez lékařů. Popisuje mimo jiné fenomén jeho spontánního uzdravení z rakoviny (Spontánní remise). Jsou v ní velmi intimně popsány reakce autora na nejenom jeho osobní životní situace, ale i třaskavá celospolečenská témata jako např. Koronavirus, Covid 19 atd.  Pokud jste připravení na jeho nestandartní názor, vybočující z řady paradigmatem naší doby a mainstream medii načrtnutou a dokola omílanou pravdou, je tato publikace právě pro Vás. Pokud hledáte svoji cestu za znovu nalezením svého zdraví ještě lépe.  Stran : 119 Forma: eBook (iPDF) Autor: Pavel Vojtek

144,00 300,00

  Napište nám Váš názor!

  Děkujeme předem za Vaše návrhy k vylepšení!

  Cílem Mojí cesty je pomáhat lidem na jejich složitých životních křižovatkách.

  Proto budeme velmi rádi za jakékoliv připomínky nebo náměty k vylepšení této sekce "Vaše eKnihovna", např. návrhy na její jakékoliv doplnění.

  Děkujeme předem za Váš čas a Vaše reakce. 

  Team Moje cesta 

  Příklady eBrožur ke stažení zdarma 

  Váš Team Moje cesta®

  Základní otázky (nejenom ) pro účastníky online kurzu Moje cesta ke zdraví®

  STRACH - Náš nejlepší (ne)přítel strach aneb jak jednoduše ovládnout člověka...

  DETOX aneb Doporučené potraviny pro Očistu Vašeho těla

  Protokol Moje cesta® aneb jak zahájit spuštění procesu sebeuzdravení našeho těla i Duše

  Často kladené otázky aneb jak se dozvědět více o možnostech uzdravení našeho těla

  Online kurz Moje cesta ke zdraví® aneb komplexní online kurz k získání svého ztraceného zdraví 

  Couching program Protokol Moje cesta® aneb jak dát všech 5 pilířů Protokolu Moje cesta do našeho každodenního života

  SMYSLUPLNÝ ŽIVOT aneb jak žít smysluplná a naplněný život, ne jenom sled životních okamžiků

  TĚLO NEBO DUŠE - Jsme více než naše tělo aneb základní klíč k našemu uzdravení z nevyléčitelných nemocí