[Vyznání] Ztratili jsme víru v Boha

14.02.2023

Ztratili jsme spojení s Absolutnem, Všemohoucnem, Vesmírem, Přírodou, Vyšším principem, Duchem, Vyšší inteligencí, Vědomím.

Každý z nás co nosí tuto všeobjímající Lásku ke Všemu a Všem ve svém srdci ví o čem mluvím. 

 Ztratili jsme víru v Boha.

Nechápajíc, že bez této všeobjímající, spravedlivé a Vše podporující Síly, nespadne ani vlas z naší hlavy. Jen pošetilý, marnivý a spící člověk si může myslet, že naše těla, kterými si myslíme že jsme, žijí jen tak "ze vzduchu".

Ztratili jsme víru v Boha.

A pak se divíme, že nám Křesťani a ani Muslimové nerozumí.

A ani si nás neváží.

Oni Boha mají a my ho nemáme.

A jak si nás jen mohou vážit, když si ani my sami nevážíme jeden druhého.

Chybí nám totiž soucit, pochopení a elementární pokora.

A z nich vyvěrající Dobro a Pravda, jak to vyslovil při jedné ze svých přednášek "pražský divotvůrce", lidový léčitel, ale také nakladatel a dobrodinec - Bedřich Kočí.

Ztratili jsme víru v Boha.

A pokud ji znovu nenajdeme, budeme se dále propadat na dno a scestí svedené konzumistické a na ego zaměřené společnosti.

Společnosti plné nenávisti, válek a nemocí.

Budiž nám všem mementem příběh jednoho bezbožného pomatence (byť v mládí pokřtěného).

Věčného snílka, který se pod svody falešného života, na své cestě od Boha ztratil a do svých 46. let se toulal zemí Nikoho.

Prošel si peklem hledání sám sebe a na konci poznáním a silným uvědoměním podstaty svého pravého Já  a sám si zakusil neuvěřitelné spontánní uzdravení z rakoviny.

Což není nic jiného než akt milosti Boží.

Pro mnohé pořád nepochopitelné věci, které bezvěrci či ateisti říkají zázrak či jen prostá náhoda. 

Věřte nebo nevěřte.

Stojíc na pokraji propasti smrti, v hloubi své Duše (nejprve) nevědomě a pak veden záhadnou intuicí:

 Hledal sám sebe a našel Boha.
 Hledal Boha a našel sám sebe.

A zachránil si svůj bídný život, namyšleného podnikatele, který se honil za úspěchy a uznáním. Podnikatele, který měl v době "své slávy" všechno a přitom neměl nic.

V současného době jen šťastného a milujícího táty, syna, strýce, manžela.

A hlavně Člověka, který má nic a přitom má Všechno.

Jmenuje se Pavel Vojtek.

A stojí v předsíni svých 54. narozenin. 

Je křesťan, věří v Boha a miluje všechny své bližní jako sám sebe.

A tak to bude do skonání věků.

Amen.

Pavel Vojtek

Mentor, nezávislý Blogger, Průvodce a hlavně Člověk


Poslechněte si audio záznam tohoto článku v relaci "Krátká zamyšlení na životem štastným i strastným"