[Veselé Velikonoce!] Velikonoce naplněné láskou a uvědoměním přeje Pavel a Moje cesta®

03.04.2021

Největší křesťanské svátky - Velikonoce nám každý rok předávají poselství lásky, pohody, sounáležitosti, klidu, uvědomění, Víry a očisty našeho těla i Duše.

Proto přeji nám všem prostřednictvím hluboké podstaty nám předaného sdělení poselství Velikonoc (Ukřižování a z mrtvých vstání Ježíše Krista) hluboké uvědomění si podstaty našeho pravého Bytí.

Očistění se od nánosů marastu a znečištění, jak našeho těla i naší Duše.

Očištění se od neklidu, obav a strachu, který přináší tato doba plná výzev.

A zaměření se na uvědomení a hlubokou introspekci našeho pravého Já, které mnohdy čeká na to, aby se "znovu narodilo" v jeho pravé podstatě.

Přeji Vám Všem Veselé Velikonoce v kruhu svých blízkých, své rodiny. Velikonoce plné lásky, objetí svých milovaných. Velikonoce plné pravého zdraví a to jak tělesného tak i duševního.

Pavel a Moje cesta®