Šťastné a veselé Vánoce!

23.12.2022

Milí přátelé, přeji Vám upřímně a od srdce šťastné a veselé Vánoce!

Plné přátelství a prosté nenávisti.

Plné rodinné pohody a prosté osamocení.

Plné odhodlání a prosté zpátečnictví.

Plné pravdy a prosté lží.

Plné dárků a prosté úplatků.

Plné srdečnosti a prosté zbabělosti.

Plné oduševnělé atmosféry a prosté ega.

Plné pravé víry a prosté dogmat.

Plné požehnání a prosté zatracení.

Plné zrození a prosté smrti.

Plné naděje a prosté zoufalství.

Plné pokory a prosté pýchy.

Plné zdraví a prosté nemocí.

Plné lásky a prosté strachu. 

Šťastné a veselé Vánoce v kruhu svých nejbližších Vám přeje

Pavel