Podcast Ep.#018 - O sebeúctě, hrdosti a patriotismu před nadcházejícími volbami

06.10.2021

V dnešní epizodě č.18 se zamýšlím nad tolik důležitou sebeúctou, hrdostí a patriotismem v důležité době před nadcházejícími volbami. 

Předkládám mým posluchačům k zamyšlení klíčovou emoci, kterou má v sobě každý bdělý a harmonický jedinec a tou je sebeúcta. 

 A s ní tolik souznějící hrdost, následovanou tím správným umírněným patriotismem (v žádném případě ne fanatickým euro-nacionalismem, kterého jsme svědky ve spoustě zemích). 

 Tolik důležitou sebeúctou a sounáležitostí s naší vlastí, krajinou a spoluobčany, se kterými sdílíme tento náš skvělý prostor.

Všeobjímající a spravedlivý Prostor, kterého jsme všichni nedílnou součástí.

 Vyzývám rovněž k zamyšlení, jestli pak není správná doba vystoupit z indukovaného chvatu strachu a Cov!dové propagandy, které neprospívá nikomu z nás. 

A vrátit se pomalu, ale jistě k sobě.  

K sebeúctě, pokoře a k úctě jeden k druhému. 

Pak totiž nezbude nikde místa na nevraživé chování, které mnohdy hraničí s nesnášenlivostí, segregací a např. upřednostňování jedné skupiny (třeba těch očkovaných), před skupinou druhou. 

Poslechněte si prosím tuto epizodu s otevřeným srdcem pravého vlastence a dejte hlas v nadcházejících volbách tomu, koho volí Vaše srdce. 

A ne rozum a mozek, mnohdy zaplněný myšlenkami strachu obav a falešné oddělenosti jeden od druhého. 

Držím nám Všem palce a Přeji Vám správné rozhodnutí v současné době velkých výzev!

Pavel Vojtek 

Hrdý patriot a svobodný člověk 


Podívejte se a poslechněte si tuto velmi důležitou epizodu č.16 Podcastu Moje cesta, ve formátu mp4 zde!


Poslouchejte a přihlaste se k odběru - na Vaších oblíbených platformách: