Jsem 5 let CANCER-FREE aneb jak mě vděčnost, vytrvalost, moje rodina a víra zachránily život!

26.07.2021

Ano je to už 5.let co jsem CANCER-FREE! Pro většinu pacientů s diagnózou RAKOVINA pořád ještě těžce dosáhnutelná meta. 

Musí to tak ale být?

Já tvrdím, že nemusí.

A mám k tomu spoustu důvodů.

Prvním a základním argumentem je ten fakt, že pořád (po 5ti letech, přes všechny strašidelné prognózy lékařů - alopatů) ještě žiji, což je pro spoustu lidí s diagnózou rakovina jenom těžce představitelná věc.

Proč tomu tak je?

Těch důvodů je několik.

Hlavním je bohužel absolutní nepochopení této tzv. nemoci, které všichni svorně říkáme RAKOVINA alopatickou medicínou.

Doplněno (dle mého životního příběhu) většinou zdravotně škodlivým, absolutně nevhodným a ve většině případů nikam nevedoucím léčením této nemoci.

Tzv. léčením, mnohdy devastujícím naše tělo i Duši ve stylu "uřízni - spal - otrav", které ve většině případů bohužel nikam nevede.

Ale samozřejmě máme tu pořád (jak ještě dlouho?) možnost svobodné volby.

Můžeme si totiž vybrat, kterou cestou se vydáme.

 Já si prošel cesty obě, jak cestu klasické alopatické medicíny, tak i cestu vlastního sebeuzdravení.

Bez léků i lékařů.

Moji cestu jsem jako většina z nás, pod tlakem okolí začal bohužel nejprve klasickou cestou "bílých plášťů".

Prvotní operací, který byla jediným světlým momentem (tady bych chtěl ještě jednou operatérům na ÚVN velmi poděkovat), následujíc spoustou CT a PET vyšetření a zakončeno smrtelným chemickým koktejlem, kterému klasická medicína říká chemoterapie.

 Po absolvování této můj organizmus devastující "léčby", které říká medicína obdivně (chemo)terapie jsem byl mylně informován mým ošetřujícím lékařem, že bude vše OK. 

Jak svého času tento egem zaslepený (pseudo)lékař řekl (cituji):

Nemějte strach pane Vojtek, určitě umřete na jinou nemoc než na rakovinu!

Jsem se "pod tíhou" tohoto oznámení uklidnil a přeorganizoval si svůj život.

Chvíli jsem žil (jak jsem později pochopil) v iluzi, že jsem zdravý.

V této řízené a umně podporované iluzi a hypnóze, bohužel žije v současné době většina pacientů s diagnózou rakovina.

A pak udeřila rakovina ještě jednou - v mnohem více devastující formě.

Zbývalo mi několik týdnů života.

Alopatická medicína mi už (slovy teamu specializovaných onkologů) nemohla nijak nemoci.

Poslali mě domů, si psát závěť.

A za tento jejich "rozsudek smrti" jsem jim v současné době snad nejvíce vděčný!

Konečně jsem totiž pochopil, že Moje cesta k uzdravení z rakoviny (ne léčení) povede úplně jinou cestou.

Po několika mimotělních zážitcích, (ten nejsilnější popisuji v epizodě č. 3 mého Podcastu Moje cesta®) jsem pochopil, že se vydám úplně jinou cestou .

Mojí vlastní cestou pochopení této tzv. nemoci a následným sebeuzdravením.

Uzdravením z nemoci mnohými lidmi a většinou odborné veřejnosti doposud mylně považované za nemoc (ne)vyléčitelnou.

Sám tuto cestu mnohdy nazývám cestou Spontánního uzdravení.

Pečlivě jsem tuto Moji cestu popsal a zdokumentoval v Protokolu Moje cesta®, který jsem sám po několika letech přemítání a meditací vytvořil.

A připravil pro všechny z Vás s diagnózou RAKOVINA.

Pro všechny z Vás s diagnózou rakovina nebo i jiná tzv. nevyléčitelná nemoc (např. cukrovka, roztroušená skleróza, atd.) jsem abych Vám ulehčil Vaši cestu vše zakomponoval rovněž do unikátního prostředí online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

Je přichystaný pro všechny kteří mají odvahu se spolehnout na svoji vůli žít, na svoji  vytrvalost a svoji božskou podstatu.

Mnohdy se ptáte, bylo lehké odmítnout všechny ty rady a určitý nátlak klasické medicíny?

Můžu Vám říct, že to nakonec nebylo tak složité.

Pokud totiž pochopíte, že svoji nemoc jste si (z více než 90%) způsobili sami, pochopíte rovněž, že to co jste si pozvali do života, umíte ze svého života taky sprovodit.

Vím, pro spoustu z Vás je složité se spolehnout jenom na sebe.

V prostředí neuvěřitelné manipulace snad nejsilnějšího průmyslového odvětví, kterým je farmaceutický průmysl.

Nic nikomu nevyčítám a už vůbec nikoho nekritizuji.

Sám jsem si totiž ten "chvat bílých plášťů" zažil na vlastní kůži.

Mnohdy říkám, že se z něj člověk sám nemůže dostat.

Jak je svojí pečlivostí propracovaný a silný.

A tady se dostáváme k velmi důležitým bodům na Vaší cestě k sebeuzdravení.

A tou je podpora Vašich nejbližších, kterou je ne vždy lehké získat a zkušený Průvodce. 

Nejlépe ten, který si vše zažil. 

Bez těchto dvou důležitých částí Vaší nové cesty se bohužel většinou člověk s diagnózou rakovina nebo jiná tzv. nevyléčitelná nemoc, začne motat v bludném kruhu.

Proto vždy velmi naléhavě vysvětluji důležitost Vaší rodiny (více o důležitosti rodiny v Epizodě č.7 Podcastu Moje cesta®).

O důležitosti Vašeho Průvodce snad v některé z dalších epizod Podcastu moje cesta.

(Poslouchejte a zaregistrujte se k odběru Podcastu Moje cesta® zde)

Bez svých nejbližších, v mém případě to byla moje milovaná manželka se prostě neobejdete!

Moje žena mi pomohla nejenom v dobách nejhorších, kdy na mě lékaři hrnuli jednu strašidelnější prognózu za druhou, ale v době aplikace očisty - Detoxu mého těla i Duše (Protokolu Moje cesta®).

Byla mi věrným přítelem, kuchařkou všech skvělých jídel (hlavně v době Očisty - Detoxu těla), ale i ničím nenahraditelnou podporou na cestě mého sebeuzdravení.

Mnohdy s pokorou říkám zrození mého nového "Já". 

Spousta mých známých, kteří mě znali před a setkáváme se i po mém spontánním uzdravení z rakoviny vědí o čem mluvím. 

Proto jsem mojí milované ženě, ale i různým léčitelům, spisovatelům ale i některým doktorům, kteří "chvála Bohu" pochopili svoji "historickou" úlohu a sběhli od alopatické medicíny, za jejich podporu na Mojí cestě. Bez nich jako důležité součásti neuvěřitelného celku podporujícího mé uzdravení bych vše asi (tak hladce) nezvládl.

A pár mých vhledů a rad nakonec?

Pevně věřím, že Vás určitě navedou na cestu pochopení sám(a) sebe, cestu uvědomění a konec konců i cestu sebeuzdravení.

Ať už máte diagnózu rakovina nebo jakákoliv jiná chronická či autoimunitní nemoc.

A tak se do těch těžce získaných darů naší matky Země dejme.

Pečlivě si hledejte všechny dostupné informace.

Většinou je v současné době najdete díky neúprosné a mnohdy skryté cenzuře všech mainstremových médií, videokanálů a vyhledávačů na různých alternativních kanálech.

Čtěte spoustu knih, z různých koutů světa a od různých autorů. 

(mé doporučení knih, které jsem četl je zde)

Určitě se nenechejte zahnat do kouta oprávněným strachem Vašich blízkých, kteří to s Vámi "myslí dobře".

Nevěřte bezmezně klasické alopatické medicíně!

Nechejte si od nich přednést pouze jejich názor na danou situaci a jejich návrh řešení.

Pak vypněte svůj všemi starostmi paralyzovaný mozek.

A zapněte svoje srdce, napojené na Váš šestý smysl (někdy mu říkám naše Duše).

Tam najdete všechny své odpovědi.

A pokud nepřichází hned, vyčkejte.

A ptejte se, odpověď Vám určitě přijde, neboť:

Kdo se ptá dostane odpověď a kdo klepe, tomu je otevřeno

Tak jak bylo otevřeno i mě.

Odryla se mi postupně neuvěřitelná studnice poznání, informací a moudrostí ze kterých čerpám doteď.

A ostatně i vše co jsem načerpal, jak říkám z "vesmírné knihovny" jsem vtisknul jak do Protokolu Moje cesta®, tak i do všech produktů e-Learning platformy a online školy Moje cesta®.

Nemějte v žádném případě strach.

Vše se totiž děje přesně tak jak se má dít.

A pro mě platilo a vždy bude platit starověká moudrost, že:

Pokud je žák připravený, správný učitel se vždy najde.

Tak jak to bylo i v mém případě a spoustě případů mých zdraví hledajících.

A tak to bude bude i ve Vašem případě.

Mějte proto oči a srdce otevřené.

Rakovina popř. jiná tzv. nevyléčitelná nemoc není nic jiného než úpěnlivá výzva Vašeho pravého Já (Vaší Duše) k zastavení a přehodnocení Vašeho života.

 Proto udělejte to co je nejdůležitější.

Udělejte radikální změnu ve Vašem životě.

Bez ní to prostě nepůjde.

Radikální změnu všech rituálů a programů, které mnohdy komplikují a sabotují Váš život a které jsme si (většinou) přinesli ze svého dětství.

Nemějte strach, tento Prostor kolem nás je spravedlivý.

Jsem si jistý, že pokud budete cítit vděčnost, víru, pokoru a vytrvalost, kýžený výsledek se vždy dostaví.

A to že to bude trvat nějakou dobu? To přece nevadí.

Ostatně jsme tu právě proto, abychom se každý den naučili něco nového.

A v pravdě se dobrali smyslu našeho života.

Proto jsem rakovině a 5ti letům s ní (a nakonec i všem těm egem oslepeným a namyšleným alopatům) velmi vděčný za to, že mně k tomuto mému životnímu poznání přivedli. Poznání, že existuje boží spravedlnost, pro Ty, kteří podle těchto pravidel žijí. 

Poznání, že pokora, víra a vděčnost jsou největšími dary zdravého a spokojeného života.

Jsem doopravdy 5.let CANCER-FREE!

Nikdo snad nemůže úplně pochopit tu moji vděčnost za to, že jsem tady a že se vše dělo tak, jak se mělo dít. 

Bylo to největší školení mého života. 

A já jsem za něj vděčný.

Jsem neuvěřitelně vděčný této krásné mnohobarevné scenerii, které říkáme náš Život, že jsem se tohoto procesu sebepoznání a určitého osvícení mohl účastnit a dožít.

Děkuji z celého srdce, děkuji Vám všem!

Pavel Vojtek | Holistic Cancer SurvivorUžitečné linky a odkazy

O spontánním uzdravení z rakoviny

O Protokolu Moje cesta® 

O mimotělních zážitcích

Vliv stresu na uzdravení z nevyléčitelných nemocí

O důležitosti rodiny v procesu uzdravení