Lekce 06 : Malé shrnutí na závěr a teď se do toho doopravdy dejme!

23.09.2020

Milí (téměř) absolventi kurzu Moje cesta za zdravím,

Máte za sebou jeden z nejzvláštnějších kurzů, který jste ve svém životě absolvovali.

Na to, že je online jsme si v současné době koronavirové už zvykli.

To že v něm někteří (většinou dialektičtí) materialisté nevidí nic čeho by se mohli ve své materialismem a různou ideologií prosycenou pouhými dogmaty zachytit je v podstatě jejich věc.

Neberme jim jejich názor.

To k naší demokracii nepatří.

Jsem vděčný mému životu, že věci jsou tak jak jsou.

Že jim Moje cesta nalila energii do jejich tak nějak zpomaleného a nešťastného života.

Že je to posunulo na cestě vpřed k rozhodnutím, ke kterým se již dlouho chystali.

Že jim to třeba zachránilo vztah nebo dlouholeté manželství.

Že se začali dívat jinak na výchovu svých dětí.

A o tom tento kurz a celý protokol Moje cesta je.

Být zase lidmi a ne jenom biologickými stroji.

Nebýt konzumujícími brojlery, kteří se přejídají něčím nezdravým, čemu říkáme jídlo.

Nebýt bezcitnými, mnohdy vypočítavými a prospěchářskými stroji, kteří neznají např. svého souseda.

Nebýt těly bez duše, které jenom tak chodí sem a tam a vydělávají peníze na svoje hypotéky.

A nebýt rodiči, kteří třeba neobejmuli od srdce své děti a neřekli jim nahlas, že je milují.

A budou tady pro ně až do jejich posledního soudného dne.

O tom je taky Moje cesta.

Vrátit Vás znovu na Vaši pravou cestu

Cestu spolupráce jeden z druhým, druhý s třetím už proto, že jsme doopravdy jenom JEDEN.

Jeden neuvěřitelný celek, kde jsme všichni navzájem mezi sebou propojeni.

Předurčeni si pomáhat.

V jednoduchosti je krása.

Málo kdo chápe tu skrytou přesmyčku ve slově jednoduchost.

Jedno-duchost není nic jiného než jeden DUCH. Jeden celek. Jeden vesmír. Jeden Bůh, znovu říkejme tomu každý podle své víry nebo svého ho přesvědčení.

Jeden spravedlivý celek, kterého jsme každý neoddělitelnou součástí.

Stvořeni k tomu se každý den rozvíjet a spolupracovat spolu.

Pro blaho celku a všech lidí a tvorů obývající tuto naši krásnou planetu.

S pokorou, soucitem a láskou v našich srdcích.

A pak jakoby náhodou se to stane.

Pochopíme, že jsme silné bytosti, které jsou sami zodpovědné za svůj život. A že to co máme ve své mysli se nám promítá na plátno života s takovou rychlostí, že si to sami ani neuvědomujeme.

A může nám k tomu právě pomoci náš Průvodce, kdy pochopíme jednou pro vždy, že :

Každý máme v sobě máme tu neuvěřitelnou sílu sebeuzdravení

Z jakýchkoliv tzv. nemocí těla i Duše.

A to i nevyléčitelných, jakou je třeba rakovina.

Proč to říkám s takovou jistotou?

Protože jsem si to zažil.
Zažil jsem spontánní uzdravení z rakoviny.

A pochopil jsem (např. při mým mimotělních zážitcích) mé poslání.

A to že mojí úlohou je tento příběh vyprávět širokému publiku.

A tak to i dělám a pomáhám lidem.

Každý boží den.

Každému, kdo si o to požádá.

Každému komu se zachtělo znovu žít.

každému kdo chce začít žít svůj nový, zdravý, spokojený, smysluplný a hlavně naplněný život.

A Vy nezapomeňte, tu základní mantru Protokolu MOje cesta a to že své zdraví a svůj život máme jenom a jenom ve svých rukou.

Držte se .

Jste silní, jste zdraví a jdete si neohroženě za svým.

Vše je jak má být.

Spousta lidí se kterými jsem se setkal a to třeba jenom jednou nebo jsme si jenom volali (doporučeni našimi známými) mi mnohokrát vzkázali, že jim to změnilo život.