[Vzkříšení] Požehnané Velikonoce plné lásky, klidu a pohody všem lidem dobré vůle!

09.04.2023

Spousta lidí si pokládá otázku, proč to jenom jde s tím naším světem z kopce.

Lidé pobíhají svými životy jak smyslů zbavení, od jednoho (ne)úspěchu k druhému. 

Vláčeni svým falešným já (egem) za všemožnými bezcennými tretkami svých do konzumizmu uzamčených životů.

Západní civilizace, kdysi tolik obdivovaný svět se nám všem hroutí před očima. 

A v chvatu svých životů lidé nechápou proč.

Zahloubáni do každodenního vydělávání bankocetlí si ani neuvědomují, jak jsme se odcizili právě Podstatě života. Tomu mysteriu všech mystérií, které nechá našim nehtům růst a zaceluje všechny naše rány.

Odcizili jsme se totiž Bohu.

A tak to s naší na úspěch, moc a falešnou slávu zaměřenou, duchovně vyprahlou společností vypadá.

Pokud nechceme, aby naši domovinu znovu "zramovali" barbaři, tak jak se to v minulosti stalo již několikrát, měli bychom znovu začít hledat.

Upřímně hledat a najít znovu cestu k Prapodstatě života.

K Bohu, Vyšší inteligenci, Přírodě ...

... říkejme si Tomu každý podle svého přesvědčení jak chceme.

Bez víry v Boha totiž není šťastného života a ani není konečného uzdravení.

Bez víry v Boha není prozření a ani vzkříšení do života nového.

Kdy více jak v těchto nejvýznamnějších dnech křesťanů celého světa bychom si toto mysterium života měli připomenout.

Zemřít, prožít si svou smrt a pak se probudit, tak abychom mohli začít znovu žít.

Ten život pravý, opravdový a nejenom nám vnucený dlouholetou indoktrinací na všem úrovních politických, sociálních, ale i náboženských.

Proto si dovolím s úctou a pokorou k té Autoritě nejvyšší, popřát nám Všem právě návrat k naší Božské podstatě.

Vzkříšení či "zmrtýchvstání" každého z nás, po kterém už nikdy nebude svět takový jaký byl.

Něco málo o tom vím.

Myslím si, že si to každý z nás, i my Všichni jako lidstvo balancující na pokraji zániku, v chvatu morálního úpadku plně zasloužíme.

Požehnané a láskou naplněné Velikonoce! 

Vám všem, milí Přátelé!

Přeje od srdce šťastný táta, milující manžel a taky křesťan.

Člověk hluboce věřící v Prapodstatu všeho života na naší krásné matce Zemi. 

Držím nám palce, nám Všem.

Pavel Vojtek

Mentor, Průvodce a Holistic Cancer Survivor