[Podcast Ep.#68] Diagnóza rakovina u dětí. Proč a v jakém prostředí vzniká? Jak se jí bezpečně vyhnout?

15.06.2023

Vítejte v epizodě č.68 podcastu Moje cesta, ve které Vám nastíním můj názor na možné příčiny diagnózy rakovina u dětí. 

Postupným navázáním na předchozí 2 epizody Vám vysvětlím spojitosti s hlubokou (nejenom medicínskou) indoktrinací nás a následně pak i našich dětí ve školkách, školách a na vysokých školách.

A v neposlední řadě (mnohdy nevědomě) i v našich domácnostech a rodinách. 

Tato epizoda Vám zodpoví a vysvětlí můj náhled 2 základní příčiny diagnózy rakovina u dětí. 

Vysvětlí Vám jednoduchým jazykem příčiny diagnózy rakovina u dětí a popíše některé případy této diagnózy se kterými jsem se za posledních několik let setkal. 

V této epizodě jsem vynechal záměrně otázku povinné vakcinace dětí a vakcinace proti (fiktivní) nemoci Cov!d, které rovněž velkou měrou podporují tuto strašidelnou diagnózu u dětí. 

A nakonec této epizody Vám předestřu jednoduché podmínky, které by měli zavládnout v každé rodině tak, aby k této mnohdy medicínským nepochopením vybabulované diagnóze nedocházelo.

Touto epizodou končím nepsanou trilogii posledních tří epizod (č.66,č.67 a č.68) o našem kontinuálním a dlouholetém cíleném ohlupování a do očí bijící indoktrinaci dětí.

Mnohdy končící naprogramovaně a cíleně v sevření bílé medicíny a jedné z jejich tzv. civilizačních nemocí. 

Mezi, které patří samozřejmě i diagnóza rakovina. 

A to nejenom u dětí. 

Proč tomu tak je a co s tím můžeme udělat si možná povíme v dalších epizodách. 

 Poslechněte si tuto pro mnohé z Vás klíčovou a výbušnou epizodu č.68 v klidu, v pohodě a hlavně bez jakýchkoliv předsudků! 

Ať Vám slouží k Vašemu poznání a uvědomění. 

Pavel Vojtek | Holistic Cancer Survivor 

Mentor, Průvodce, Podcaster a nezávislý Blogger 


Podívejte se na tuto epizodu ve formě video podcastu na Youtube nebo ve formě audio na kanále Soundcloud Moje cestaStopáž epizody:

00:00 Zahájení a hlavní body epizody č.68 

02:50 Krátké oznamy (pozvání na akce Moje cesta v 2.pololetí 2023) 

05:20 Indoktrinace dětí (dospělých) a falešná koncepce života 

06:40 Jak funguje (podvědomá) Mysl dítěte v ranném věku? 

09:30 Moje dětství a současná koncepce rodiny 

11:15 Rakovina, genetika a dědičnost (nejenom) u dětí 

13:30 Dvě hlavní příčiny diagnózy rakovina u dětí 

18:15 Nepochopení rakoviny a medicínské woodoo 

18:45 Jak tedy na to? Změna (nejenom) prostředí jako cesta k uzdravení 

19:45 Základní náhled na příčiny diagnózy rakovina 

21:20 Moje zkušenosti s diagnózou rakovina u dětí 

22:00 Epigenetika (Bruce Lipton) a jak prostředí ovlivňuje nemoci 

24:30 Závěrečné doporučení přístupu k diagnóze rakovina (nejenom) u dětí 

30:19 Konec epizody