[Zamyšlení z Blogu] Nespěchejte do rakve aneb cesta je pro každého z nás připravena

02.04.2023

Lidé pořád někam spěchají.

- Spěchají do práce.

- Spěchají za vzděláním.

- Spěchají za úspěchem.

- Spěchají za smrtí.

A často nechápou, že slovo úspěch je právě mnohdy od slova uspěchat.

Ženou se bezhlavě za uznáním a dosažením různých úspěchů tak, že ani nevidí jak šlapou po lidech jiných. Ženou se za penězi a hmotnými statky a diví se jak je možné, že až se k nim v potu krve dopachtí, jim pořád něco schází.

To co jim schází je totiž pocit štěstí a radosti.

A jak by ho taky mohli mít, když v jejich životech převládá sobectví, závist a prospěchářství. 

Motajíc se v nekonečné smyčce úspěchů a neúspěchů, štěstí a neštěstí a někdy adrenalinem vybuzené špetky pomíjivého potěšení nechápou, že:

Ten (Stvořitel), kterému my věřící říkáme Bůh, nám všem už cestu dávno připravil.

Nebo si to všeobjímající a vševědoucí Jsoucno klidně nazvěte, každý dle svého přesvědčení jak budete chtít.

A teď nás jenom připravuje na to, abychom se na tuto pro většinu z nás novou cestu životem mohli vydat.

Cestu poznání, pochopení a uvědomění.

Často o té cestě mluvím.

Prošel jsem její dlouhou strastnou část v mém minulém (podnikatelském) životě a není doopravdy nad tu, kterou žiji teď.

Cestu naplnění, spokojenosti a nikdy nekončící radosti.

Radosti z toho, že můžete jen tak pomoci svým bližním třeba s jejich (ne)mocí anebo že se Vám milovaná dcera dostane na její vysněnou uměleckou střední školu.

Život je krásný, milí Přátelé.

A že jej takový zatím nevidíte?

To nevadí, nebuďte mrzutí a smutní.

Vězte ale, že cesta je už dávno pro Vás nachystána, jenom Vy ji pořád ještě nevidíte. Zjeví se Vám v plné kráse, až budete připraveni.

Jen se teď nad tím v klidu zamyslete.

Cesta se Vám pomalu odkrývá.

Vždy(ť) je ten správný čas. 

Pavel Vojtek

Průvodce, Mentor a nezávislý Blogger