[Dopsáno!] Rukopis mojí knihy o uzdravení z rakoviny je konečně dopsaný! A hurá s teď ním k nakladateli.

04.11.2023

A tak po cca šesti měsících vzájemné komunikace, psaní a ladění je rukopis mojí knihy o uzdravení z rakoviny hotový!

Desítky možná stovky hodin společného sezení, diskusí o obsahu a můžeme konečně rukopis předat mému nakladateli.

Vzpomínám si, že přesně před 12 měsíci jsem dopsal svůj původní rukopis.

Rukopis budoucí knihy napsaný někým, kdo chtěl dát své poznání z cesty uzdravení z rakoviny na světlo světa.

S nakladatelem jsme se po přečtění předčtenáři (betačtenáři) dohodli, že byť je to příběh velmi zajímavý a v mnohém strhující, je potřeba jej dát do literární podoby.

A i proto rozšířil náš tým Michal.

Skvělý spisovatel s neuvěřitelným duchovním přesahem.

Rukopis je dle mého skvělý!

Je v něm vše, co má ve správné knize o uzdravení z rakoviny (platí to i pro jiné tzv. chronické či nevyléčitelné nemoci) být. 

Je tam silný, pro mnohé až neuvěřitelný příběh, se zbývajícími pár týdny života a mnoha neuvěřitelnými zvraty.

Je tam popsáno mé vnitřní poznání, uvědomění.

S hlavně poučení do dalšího života a také je tam jednoduše popsán návod jak uzdravení rakoviny pomocí Protokolu Moje cesta dosáhnout.

Je tam na konci knihy sekce se spoustou otázek a mých odpovědí, které jsem za posledních 5 let dostával od mých "uzdravení hledajících".

Musím říct, že jsem hrdý na to, co se nám s Michalem podařilo.

A teď už jen naše "dílo" ve formě rukopisu předat mému nakladateli, který jej zařadí do svého programu zpracování a následného vydání.

Na nic nebudu tlačit.

Vím totiž, že v mojí knize je přesně to co potřebují milióny lidí, kteří trpí diagnózou rakovina. 

A také vím, že se tato kniha k nim dostane.

U každého z nich to bude vždy ve správný čas.

A možná změní moje kniha i svůj název.

Ten původní - Dohoda s rakovinou se zdá, že je pro spoustu čtenářů nesrozumitelný a také nepochopitelný.

Jak by mohl někdo udělat dohodu s rakovinou, že?

Doplněný a upravený rukopis mojí knihy o uzdravení z rakoviny
Doplněný a upravený rukopis mojí knihy o uzdravení z rakoviny

Ten nový název, třeba i ten výše bude jiný, už s ohledem na rytmus nového rukopisu.

Vím, že vše bude tak, jak má být. 

Vím to.

Děkuji všem, kteří mi s napsáním a dotvořením rukopisu mojí knihy pomáhali.

Děkuji Michalovi, mému nakladateli, který mě s Michalem seznámil a také mojí ženě Světlaně, která mi pomáhala se všemi částmi rukopisu.

A teď už jen - Děj se vůle Boží!

Pavel Vojtek

Autor knihy o uzdravení z rakoviny