[Život je cesta] Na dlouhé cestě za osvícením ...

03.02.2023

Většina mých zdraví hledajících, ztracených a bloudících managerů firem v různých tmách mi pokládá pořád tu stejnou otázku.

Pavle a co je vlastně to osvícení o kterém tak často mluvíš? 

Je to jen čiré poznání pravé Skutečnosti, uvědomění si podstaty Bytí?

Anebo je v tom ještě něco víc?

A já se jim to snažím vysvětlit slovy, byť to dle mé životní zkušenosti není vůbec lehké.

A tak si mnohdy vypomůžu moudrostí jednoho z mých duchovních učitelů Fráňi Drtikola:

"Při osvícení zhroutí se Vám vše, co si člověk vybudoval za všechny ty bezpočetné inkarnace, celý ten nános, všechny ty nátěry všech možných názorů a pojmů, to vše se odloupne jako slupka, a Vy poznáte co je to svoboda, co je to osvobození. Poznáte, že vše co jste prožívali, všechny radosti a všechna utrpení vedly Vás k tomu, abyste přišli k poznání. 

Nic nebylo zbytečné, vše mělo svůj smysl výchovný".

Tak je to jednoduché.

A pro Ty kdo pracují na svém duchovním růstu a nejenom hromadění hmotných statků, je jim pak to mystické osvícení odměnou na jejich duchovní cestě. 

Probuzením z fiktivního materialistického 3D snu a přistáním na vyšší úrovni vědomí se dostaví klid, mír, harmonie a jednota. A to bez ohledu na to, co se děje v tom falešném 3D světě plném strachu, obav, nemocí či válek, který se odvíjí před mnohými z nás. 

Odměnou jim je pak také život bez jakýchkoliv nemocí (v mém životě žádné nemoci neexistují), mnohdy se stavy blízkými nikdy nekončící budhistické nirváně.

S nepopsatelnou radostí (nemylme si ten pocit s potěšením) a naplněním života, o kterém se jim do té doby ani nesnilo.

A jak to všechno vím?

Je to jednoduché. 

Z nějakého zvláštního důvodu jsem měl tu možnost, či jsem byl spíše "přenesen" v listopadu 2017 do světa plného světla a lásky, ve kterém jsem měl možnost setrvat několik dlouhých chvil.

Dost dlouhých chvil na to, abych si odpověděl na kruciální otázky mého života:

  • Kdo jsem Já? 
  • Proč jsem tady v mém těle?
  • Co je smyslem mého života?
  • A jaké tu mám životní poslání?

A mimoděk mi přišlo "vesmírnou poštou" vše, co mám udělat proto, abych se uzdravil v té době z navrátivší se rakoviny, v její terminální fázi.

Probudil jsem se.

Moje téměř 97.letá milovaná babička mi říká, že mne osvítil Duch svatý. A klidně si o tom myslete co chcete, já jí to věřím.

Co víc, vím to.

A tohle osvícení spojené s poznáním a hlubokým uvědoměním přeji nám všem, milí Přátelé. Po nedávné prezidentské reality show, nesmyslné válce a letech Covidové taškařice, to budeme všichni potřebovat.

Čím dříve se probudíme, tím lépe.

A bude to (asi) i spoustu z nás bolet a mnohým z nás se dosavadní život třebas zhroutí a imploduje dovnitř. 

Přesně tak jak píše Fráňa Drtikol.

A víte, že si to možná všichni po těch prohýřených 33.letech konzumního a na ego zaměřeného života, tak trochu zasloužíme?

Jako prase drbání...

Tak se nechejme překvapit.

Vše je totiž vždy, jak má být.


Pavel Vojtek

Holistic Cancer Survivor | Mentor a Průvodce


Více o mých pocitech při mimotělním zážitku v mém audiu níže