Vše NEJ v Novém roce 2021 Vám a Vašim nejbližším od srdce přeje Pavel a Moje cesta®

31.12.2020

A tak máme za sebou rok 2020. Byl to neobyčejný rok plný výzev, uvědomění a sebepoznání.

Milí přátelé, kamarádi, čtenáři a příznivci Mojí cesty®,

Dovolte mi od srdce Vám popřát v Novém roce 2021 vše NEJLEPŠÍ.

Spoustu lásky Vašich bližních, pochopení Vašich nejnitěrnějších přání a spoustu vytrvalosti a energie k jejich naplnění.

Budeme ji společně potřebovat.

Pokud byl rok 2020 rokem plným výzev, bude rok 2021 upevněních všeho co jsme v roce minulém zaseli.

Pokud jsme zaseli obavy, strach a neklid sklidíme jej v dvojnásobné míře. Zaseli jsme-li lásku ke svým bližním, nepokryteckou snahu pomoci, touhu se zdokonalovat pro dobro nás Všech, sklidíme mnohonásobnou měrou to samé.

Však už naši předci říkávali "Co zaseješ, to taky sklidíš".

Přeji Vám, aby Vaše úroda byla co nejbohatší.

Aby bylo Vaše zdraví co nejpevnější a Vaše Mysl co neklidnější. Ať vaše pravé Já - Vaše Duše rozkvete do všech krás světa.

Milí a drazí, posílám Vám holubici lásky, pokory, síly a uvědomění.

Aby byl rok 2021 přesně takový jaký máte ve své Mysli a ve svých srdcích.

Přeji Vám a Vašim nejbližším Vše nejlepší do Nového roku 2021!

Pavel | Moje cesta®