[Krátké zamyšlení] Pravá rodina (nejenom o Vánocích)

26.12.2022

Ať je člověku sebelíp nebo se třeba necítí úplně ve své kůži, vždy ocení jedno úžasné místo, kde je mu nejlépe.

A tím je ta pravá rodina

S oddaným tátou ochráncem rodu a milující mámou, andělem chránícím křídly lásky to křehké Bytí našich nových pokolení.

A nakonec to nejdůležitější, tetelící se šťastné děti, budoucnost naší krásné planety, Matky Země, která se ráda postará v přemíře všeho o nás o všechny.

Bez silného a hlavně charakterního táty, stejně jako milující a oddané jemu manželky a mámy, se naše děti ztratí. 

Ztratí se v tajemném bludišti různých prapodivných vábniček podporovaných současným (nejenom) politickým establishmentem, blikajících na ně z jejich mobilů, tabletů a televizních obrazovek.

A pak je tu ta neviditelná a tolik podceňovaná komunita zvaná národ, čerpající z poznání zažité Pravdy našich předků, stejně jako správná rodina čerpá nejvíce z poznání jejích starších generací.

Nenechejme si proto roztrhat toto pouto k pravé rodině, komunitě stejně smýšlejících lidí, naší vlasti a nakonec i našemu národu.

V těchto dnech obrovského ataku na institut rodiny a všechny naše tradice, je naše soudržnost o to důležitější.

A ta začíná vždy u pevně stojícího táty, ochránce rodinného ohně a držitele rodu a podpoře mu oddané mámy, ochránkyně pravého a láskou ke svým bližním naplněného Já našich dětí.

Bez té pravé rodiny plné lásky, pochopení a sounáležitosti se každý systém jednou zhroutí.

Dříve nebo později, tak jako tomu bylo již mnohokrát v minulosti.

Mysleme na to prosím.

Šťastné a láskou naplněné svátky vánoční všem lidem dobré vůle

přeje Pavel s rodinou