[Podcast Ep.#32] O marnosti a její sestře marnotratnosti aneb proč nám štěstí a radost do života nepřinesou

27.01.2022

Vítejte v epizodě č.32 je o marnosti a její sestře marnotratnosti, inspirovaná neuvěřitelným citátem Jana Ámose Komenského. 

Dozvíte se v ním proč lidé obklopeni materializmem, konzumizmem a ateismem zažívají stavy blízké zoufalství, disharmonie, které i Jan Ámos Komenský pojmenoval jako MARNOST.  

Je to neuvěřitelnou Pravdou protkaný citát, který mně v poslední době snad nejvíce "chytil za srdce".

Nasajte prosím jeho sdělení níže.

Mnozí lidé jsou jako slepí, jako tupí a hloupí, přicházejí na svět a nevědí ODKUD, žijí v něm a nevědí PROČ, odcházejí z něho a nevědí KAM. 

Dokud jsou zde nezabývají se vážnými záležitostmi a považují život za povyražení. Vymýšlejí si marnosti, zabývají se marnostmi, radují se z marností, kojí se marnými nadějemi, podobným snům. 

Stále se potácejí od jedné ke druhé, až nakonec se sami do marnosti propadnou.

Jan Ámos Komenský | Obecná porada o nápravě věcí lidských

Nejdříve jsem o tomto stavu mysli (marnost) a její "nevlastní" sestře marnotratnosti nechtěl vůbec mluvit. 

Ale díky tomu, že se ke mně dostal zvláštní cestou právě tento citát Jana Ámose Komenského.

A vidím v nejbližším okolí právě spoustu zoufalosti, nepochopení současné situace prosycenou neuvěřitelnou "marností vlastního Bytí" jsem se rozhodl tomuto v nás všech doutnajícímu tématu věnovat epizodu č.32. 

Jsem této krátké epizodě, všem synchronicitám, které se mi v poslední době dějí a stejně tak jako i mým nejbližším, kteří provzdušnili a pořád provzdušňují můj životní prostor jejich přítomností a svým upřímným a opravdovým Bytí velmi vděčný. 

A tak věřím, že nám toto zamyšlení se nad naši současným Bytím pomůže k provzdušnění a oproštění se od každodenního hektického života i Vám. 

Užijte si ji s otevřeným srdcem s důvěrou k Tomu co nás obklopuje  

Hodně zdraví na těle, Duši ale i v Duchu Vám přeje 

Pavel Vojtek 

 Holistic Cancer Survivor & Health Evangelist 


Podívejte se na tuto epizodu ve video formátu (mp4)