[Podcast Ep.#018] - O sebeúctě, hrdosti a patriotismu před nadcházejícími volbami

06.10.2021

V dnešní epizodě č.18 se zamýšlím nad tolik důležitou sebeúctou, hrdostí a patriotismem v době před nadcházejícími volbami.

Předkládám mým posluchačům zamyšlení nad klíčovou emocí, kterou má v sobě každý bdělý a harmonický jedinec.

A tou je sebeúcta.

A s ní tolik souznějící hrdost, následovanou tím správným umírněným patriotismem (v žádném případě ne fanatickým euro-nacionalismem, kterého jsme svědky v současné době ve spoustě zemích).

Tolik důležitou sebeúctou a sounáležitostí s naší vlastí, krajinou a spoluobčany, se kterými sdílíme tento náš skvělý prostor.

Všeobjímající a spravedlivý Prostor, kterého jsme všichni nedílnou součástí.

Vyzývám rovněž k zamyšlení, jestli pak není správná doba vystoupit z indukovaného chvatu strachu a Cov!dové propagandy, které neprospívá nikomu z nás.

A vrátit se pomalu, ale jistě sami k Sobě.

K sebeúctě, pokoře a k úctě jeden k druhému.

Pak totiž nezbude nikde místa na nevraživé chování, které mnohdy hraničí s nesnášenlivostí, segregací a např. upřednostňování jedné skupiny (třeba těch očkovaných), před skupinou druhou. Poslechněte si prosím tuto epizodu s otevřeným srdcem pravého vlastence a dejte hlas v nadcházejících volbách tomu, koho volí Vaše srdce.

A ne jenom přemoudřelý rozum a mozek, mnohdy zaplněný myšlenkami strachu obav a falešné oddělenosti jeden od druhého.

Držím nám Všem palce a Přeji Vám správné rozhodnutí v současné době velkých výzev!

Pavel Vojtek

Hrdý Čech, Patriot a svobodný člověk


Podívejte se a poslechněte si tuto velmi důležitou epizodu č.16 Podcastu Moje cesta, ve formátu mp4 zde!