[PF 2024] Ať nás nesvede povrch věcí ...

31.12.2023

Mnoho z nás pořád prožívá v současných dnech hluboký smutek.

Smutek z odchodu blízkých, který je pouhým slovem nepopsatelný. 

Smutek protkaný mnoha otázkami, který nás přišpendlí k pomyslné zemi a na notnou chvíli nám zakalí ještě víc naši věčně pulzující Mysl.

Našim úkolem v té chvíli je se jen ponořit do každodenní hluboké introspekce a požádat o pochopení, proč se (nám) takové věci dějí.

Někdy plynou přirozeným koloběhem věcí, které si do života přitáhneme sami, jindy jim zase někdo z té temné strany pomůže.

Naším úkolem není někoho soudit.

Ale jen odpouštět těm, kteří se v hluboké nevědomosti takových činů dopouštějí. Vždyť oni většinou nevědí, co činí.

Naším společným cílem v naší české kotlině je selským rozumem, s podporou našich českých archetypů jakými byli Svatý Václav, Karel IV., Jan Hus, Jan Ámos Komenský či Tomáš G. Masaryk jít společně s našimi bližními po naší krásné zemi ruku v ruce vpřed.

A chránit ji před všemi zjev(e)nými, ale i skrytými cizáky a jejich zaprodanými posluhovači.

Proto zůstaňme bdělí a pozorní.

Před tím co se děje přímo před našimi mnohdy různou propagandou zaslepenými zraky, ale i za tou pomyslnou oponou.

Buďme zvídaví a vzájemně si nápomocní.

Zlé síly krouží kolem naší krásné české země a zatínají své, mnohdy za krásná hesla maskované pekelné drápy do naší soudržnosti.

Proto prosím udělejme vše,

  • ať nás nesvede jen povrch věcí, jak zní jeden z aramejských překladů našeho Otčenáše.
  • ať nám smutek nezakalí náš zdravý selský rozum
  • ať nám odpuštění pomůže rozpustit naši zlobu, hněv a nenávist
  • ať nám láska k našim bližním a naší české zemi v našich srdcích navždy zůstává.

Pak se nám spousta věcí nevyjevených či skrytých, vyjeví v jejich plné kráse.

A zase klid a mír zavládne nad naší krajinou.

Čeští vlastenci