[Pavlův Blog] Klasickou nebo holistickou cestou?

24.04.2023

Konec indokt(o)rinace v Čechách?

Dívaje se na to, co se děje v poslední době kolem nás se nestačím mnohdy divit.

Lidé pohroužení do sebe se svými starostmi a nemocemi, kterých mají čím dál více pobíhají životem sem a tam.

A ve své zmatenosti a nepochopení základních zákonitostí zdravého a spokojeného života se mnohdy nechají nevědomě manipulovat a vláčet těmi, kteří ovlivňují jejich životy podstatně více než si sami myslí.

V dnešním příspěvku se zamýšlím nad kruciální otázkou těchto dnů.

Otázkou, která se týká nás všech a ta zní jednoduše:

Klasickou nebo holistickou cestou?

Jinými slovy, nechat svůj život v rukou lékařů a farmaceutických společností nebo tu odpovědnost za své zdraví vzít do rukou vlastních. 

Ve světle mého životního optimismu vidím na obzoru jiskřičku naděje v tom, že my členové stále více (ne)mocné západní "vyspělé" civilizace začínáme pomalu vnímat a chápat o co tady vlastně jde.

Nejenom na poli péče o naše zdraví fyzické a duševní, ale i všechny ty hrátky (s námi) na poli politickém a sociálním.

Aspoň tedy někteří z nás ...

Dneska z důvodu délky textu a informacím, které by se "dohledu nad našim zdravím" nemuseli líbit nejenom v sekci Pavlův Blog, ale i na autorské platformě Substack.


Přeji Vám klid a mír v Duši.

Nejenom při čtení mého článku ... 

Pavel Vojtek

Průvodce, Mentor a Holistic Cancer Survivor