[Mene Tekel] Naléhavá výzva (nejenom) českému národu

09.02.2023

Jeden z nejsilnějších projevů k lidstvu a českému národu pronesl český katolický kněz, bohemista, lingvista a pedagog - Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha.

Je dobré se na chvíli pozastavit a zamyslet se nad příběhem Starého zákona (Mene tekel) a jeho modlitby.

Pravdivé modlitby, která je dozajista směřována (nejenom) k národu českému.

A je úplně jedno jestli je člověk věřící anebo není.

Pokaždé když si jej poslechnu, stojím s pokorou nejvyšší, užaslý nad nadčasovostí tohoto skvělého projevu a kázání z roku 2015.

Je až s podivem, jak je popisný a naléhavý v těchto dnech, odcizení lidstva od svého Božského směřování.

Děkuji z celého srdce Mons. Petru Piťhovi za jeho moudrá slova.

A nám všem vnímavým Čechům doporučuji si jej (znovu) poslechnout.

V ledas čem nás vnímavé nasměřuje.

V našich mnohdy rozervaných srdcích, kde lásku k naší zemi, českému národu 🇨🇿 a vše prostupující člověčenství překryl strach, nenávist a přetvářka.

Děkuji ještě jednou, pane Monsignore!

Bůh s námi.


Projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě


Pavel Vojtek

Mentor, Coach a Průvodce | Holistic Cancer Survivor


Další projev (kázání) Mons. Prof. PhDr. Petra Piťhy - promluva na svátek svaté Anežky české

Anežko svatá!

Věrná sestro svaté Kláry, přicházím k tobě stále častěji, ale v tento den klepu na bránu tvého kláštera pokaždé. Stojím před tebou se zmučenou myslí, protože vidím, co se děje. Zároveň ovšem s jistotou, že mě potěšíš, sestřičko milovaná.

Kdo jiný by mi mohl poradit, když se trápím pro stav tvé země, dcero Přemyslovská.