[Mystika] Mistr Eckhart, křesťanská mystika a jejich odkaz pro současnou dobu a budoucí generace.

01.02.2024

V současné době nesmyslných válek, čipů v mozku a hejtů jeden na druhého je vždy místo pro témata či filosofické obory naši Duši povznášející.

Jako je např. křesťanská mystika.

Jedním z mých nejoblíbenějších křesťanských mystiků byl a je Mistr Eckhart.

Oddaný žák Tomáše Akvinského, velmi ovlivněný novoplatonismem, s jeho filosoficko - teologickým a současně nábožensko - mystickým odkazem inspiroval a ovlivnil spoustu svých následovníků, mezi které patřili Jan Tauler, Jindřich Seuse, Martin Luther, V.Weigel, J.Bõhme, J.Heidegger, Nietzche, ale i C.G.Jung.

Včetně našich předhusitských kazatelů, kterými byli např. K. Waldhauser, Milíč z Kroměříže či Matěj z Janova.

Jeho význam v počátcím německé filosofie by se dal přirovnat k významu našeho Mistra Jana Husa u nás .

Jeho dílo bylo z hlediska křesťanské mystiky pestré až mnohovrstevnaté a jeho úderná kázání pochopitelná pro prostý lid. Obracel se k prostému Bytí a zbožnému až asketickému stylu životu, který stavěl nad všechny náboženská dogmata a modlářství. 

Mluvil o Duši a životě ve skromnosti a službě svým bližním.

I proto byl ke konci svého života, ve své době stíhán, předchůdcem nám dobře známé náboženské inkvizice.

Nevím jestli bude jeho myšlenka vložená do uvedeného citátu srozumitelná pro široké publikum.

Pro objasnění snad jen doplním, že Mistr Eckhart mluví hodně o "nevinném" uvědomění. 

Stejně tak jak o něm mluvili svorně např. Ježíš či Buddha, oba popisující jediný hřích člověka jako jeho prostou nevědomost. 

V citátu může zarazit mnohé z nás slovo "zničení", které jistě neznačí zničení či opuštění našeho fyzického těla, ale to s čím se ztotožňuje většina z nás t.j. rozum, intelekt a hlavně naše (nevědomá) Mysl. Teprve osvobozením se ze sevření našeho ega, což není nic jiného než naše nevědomá Mysl, začíná cesta za poznáním a v konečném kroku i jedinou Pravdou, jak o ní kázal i náš Mistr Jan Hus.

Základní otázka může znít.

Bude výše popsané vč. učení Mistra Eckharta a jeho křesťanské mystiky srozumitelné běžnému člověku 21. století️?

Asi nebude.

To co ale může být prospěšné je, že v člověku učení Mistra Eckharta, stejně jako právě křesťanská mystika, podnítí zvídavost, touhu po poznání a hledání smyslu života vč. svého pravého Já.

Na cestě právě za klidným, šťastným a spokojeným životem.


Pavel Vojtek

Průvodce, Mentor, Podcaster a nezávislý Blogger