[Krátké zamyšlení] Smrt (doopravdy) neexistuje. Je jenom návrat domů tam, odkud jsme všichni přišli.

09.04.2022

V návaznosti na minulou epizodu podcastu Moje cesta o zbavení se strachu ze smrti a umírání, bych jenom rád přidal jednu moji životní zkušenost.

Ničím nedocenitelná životní zkušenost, která mi umožnila žít můj druhý pozemský život v mém současném těle. 

A ta zní jednoduše:

 Smrt (doopravdy) neexistuje. Je jenom návrat domů tam, odkud jsme všichni přišli. Je to návrat domů, kde jsem měl tu možnost a privilegium se objevit na krátkou chvíli v druhé polovině listopadu 2017 při mém nejsilnějším mimotělním zážitku.

O mém mimotělním zážitku a o tom jak ovlivnil můj současný "nový Život" mluvím v epizodě č.3 - Mimotělní zážitky (OBE) aneb jsme více než naše tělo?

Je to nás pravý "duchovní domov".

Smrt doopravdy neexistuje.

Na přijetí této na první pohled nepochopitelné teze stačí jenom pochopit a přijmout myšlenku, že nejsme naše fyzické tělo.

Potřebujeme jej, protože je chrám naší "Duše", té naší nesmrtelné všeobjímající podstaty vždy propojené se Stvořitelem (můžete si tuto entitu nazvat jakkoliv chcete).

Pak pochopíte, že to čemu jsme si zvykli říkat smrt doopravdy neexistuje.

O smrti a taky smyslu života promlouvám např. v epizodě č.14 - O smrti, smyslu našeho pozemského života a našem poslání

A jak jsem se zbavil strachu ze smrti a umírání já?

O tom jak jsem byl zbaven strachu z umírání a smrti se dozvíte např. v poslední epizodě č.38 - Jak jsem porazil rakovinu aneb jak jsem se zbavil strachu z umírání a smrti 

Uvažujte nad tím prosím.

Jsem přesvědčený, že Vám to může změnit náhled na tu překrásnou mnohobarevnou a mnohovrstevnatou scenerii, které říkáme náš (pozemský) život.

Přeji Vám příjemný a produševnělý weekend!

Pavel Vojtek

Holistic Cancer Survivor | Coach, Mentor a Průvodce