[Podcast Ep.#74] Lékař, léčitel nebo Průvodce?

07.01.2024

Jaký je mezi nimi rozdíl a co jejich hlavním úkolem? 

Vítejte v epizodě č.74, která bude pojednávat o vysvětlení rozdílu mezi přístupem a zaměřením na cestě léčení (uzdravení) u lékaře, léčitele a Průvodce u svých pacientů.(uzdravení hledajících).

Tato epizoda Vám na příkladech vysvětlí, co je hlavním úkolem:

- Lékaře (bílé alopatické medicíny) 

- Léčitele 

- Průvodce 

v procesu léčení pacienta nebo uzdravení z různých chronických nemocí (RS, cukrovky, ...) vč. rakoviny a jiných tzv. nevyléčitelných nemocí.

V této epizodě Vám svými slovy vysvětlím rozdíl ve vnímání každého z nich (lékař, léčitel i Průvodce) širokou veřejností a pro kterou část naší společnosti mají lékař, léčitel nebo průvodce svoji nezastupitelnou ulohu a svojí profesí daný význam.

Vzpomenu i nezastupitelnou úlohu tzv. alternativních lékařů.

Např. naturopatů, lékařů TČM, Ayurvédy, Akupunktury a jiných lékařů, kteří již nestojí na straně bílé alopatické medicíny. 

Nakonec Vám v ní vysvětlím proč je každý lékař, léčitel, ale i Průvodce potřebný a pro koho. Vše na jednoduchém model popisu určitých úrovní vědomí jednotlivých částí naší populace.

Rovněž vám doporučím i jednu moji skvělou knihu mého oblíbeného spisovatele, autora, učitele a původně i klinického psychiatra D.Hawkinse, která je "must read" pro každého poznání a uvědomění (Pravdu s velkým P) hledajícího.


A nakonec vše zakončeno přáním hodně štěstí, radosti, lásky a zdraví Nového roku 2024!

Jak jinak než na těle, na Duši i Duchu. 

Užijte si tuto otevřenou epizodu v klidu a v pohodě.

Ať Vám tato epizoda slouží k Vašemu poznání a uvědomění.

Pavel Vojtek

Holistic Cancer Survivor | Mentor, Průvodce, Podcaster a nezávislý Blogger
@PavelVojtekOfficial (YT)


Podívejze se na verzi této epizody ve video podcastu Moje cestaStopáž epizody:

00:00 Zahájení, témata a hlavní cíle epizody č.74 

03:30 Lékař klasické bílé medicíny (základní popis a vysvětlení) 

04:15 Lékař alternativní nebo funkční medicíny (základní popis a vysvětlení) 

04:55 Léčitel (základní popis a vysvětlení) 

08:00 Průvodce (základní popis, vysvětlení, zkušenosti a příklady) 

09:55 Kdo si hledá lékaře, kdo léčitele a kdo Průvodce? 

13:10 Co je hlavním úkolem Průvodce? Proč a pro koho tu je? 

15:00 Proč jsou Průvodci pro nás tak důležití? 

16:50 Doporučení - David Hawkins a jeho kniha o pochopení nemocí a úrovní vědomí 

17:25 Cesta pacienta od lékaře, k léčiteli a nakonec k Průvodci. A proč tomu tak je? 

21:20 Moje cesta uzdravení z rakoviny - zkušenosti s různými lékaři, léčiteli a Průvodci 

25:25 Zhodnocení epizody aneb proč jsou pro nás všichni lékaři, léčitelé i Průvodci potřební?

 27:40 Přání do nového roku 2024 

30:06 Závěr epizody č.74