[Podcast Ep.#67] Rakovina, ohlupování a indoktrinace dětí. Jak prostředí ovlivňuje děti a jejich nemoci.

30.05.2023

Vítejte v epizodě č.67 podcastu Moje cesta, která Vám odkryje mnohdy neviditelnou indoktrinaci našich dětí ve školách, v naší společnosti, ale i v našich rodinách. 

Tato epizoda Vám dovolí se podívat na výchovu našich dětí z úplně jiného úhlu. 

Odpoví Vám na otázky proč jsou děti v některých rodinách nemocné a proč v jiných rodinách nejsou.

Nastíní Vám také proč hlavně prostředí a ne žádná genetika ovlivňují nejenom nemoci Vaše, ale i nemoci Vašich dětí. 

Pokusím se Vám v této pro mnohé z Vás (opět trochu) nepochopitelné epizodě vysvětlit, proč se lidé mnohdy chovají jak naprogramované stroje (NPC) a proč věří všemu co jim současné politické "elity" a jejich hlásné trouby MS médií nabízí. 

Tato epizoda č.67 Vás opět pozve do světa bez nemocí, tak aby jste např. nemuseli zakusit tu snad nejstrašnější diagnózu, kterou si člověk může jenom představit. Diagnózu, která opět hraničí s "medicínským woodoo".

A a tou je diagnóza rakovina u dětí. 

A pokud Vás to bude zajímat Vám rovněž nastíní možné příčiny právě této strašidelné diagnózy.  

Na konci této zajímavé epizody s mým doporučením, jak se vlastně k našim milovaným dětem přistupovat a jak jim být skvělými Průvodci. 

Nic jiného od nás naše děti vlastně ani neočekávají ... 

  Poslechněte si tuto pro mnohé z Vás klíčovou epizodu č.67 v klidu a v pohodě!

A hlavně bez jakýchkoliv předsudků! 

Ať Vám slouží k Vašemu poznání a uvědomění. 

Pavel Vojtek | Holistic Cancer Survivor 

Mentor, Průvodce, Podcaster a nezávislý Blogger


Podívejte se na epizodu č.67 ve verzi video podcastu Moje cesta nebo na audio platformě Soundcloud


Stopáž epizody:

00:00 Zahájení a hlavní body epizody č.67 

03:15 Krátká oznámení - Pozvánka na "Večer otevřeného sdílení II. (14.9.2023) a Seminář o uzdravení z rakoviny (12.10.2023) 

06:20 Vysvětlení pojmů indoktrinace, ohlupování dětí a spojitost s diagnózou rakovina 

08:25 Genetika, dědičnost a diagnóza rakovina 

10:35 Indoktrinace našich dětí ve školách (NGO) 

11:40 Proč jsou v některých rodinách děti více nemocné? 

16:05 Proč se chovají někteří dospělí jako NPC (Non-player Character)? 

17:50 Vliv prostředí vs. genetika (dědičnost) na naše děti a jejich nemoci 

19:50 Dva příklady z Večera otevřeného sdílení I. 

20:50 Důležitost rodiny, rodičů a prarodičů pro zdravý vývoj dítěte 

22:50 Propojení diagnózy rakovina u dětí a propojení s prostředím 

24:25 Můj náhled na diagnózu rakovina a ostatní nemoci 

26:26 Manipulace a zbytečné zatěžování dětí ve školách (CERMAT) 

28:00 Úloha rodičů ve výchově dětí 

29:30 Základní náhled na rakovina u dětí a její příčiny 

32:29 Konec epizody