[Podcast Ep.#38] Jak jsem porazil rakovinu aneb jak jsem se zbavil strachu z umírání a smrti (část č.2)

06.04.2022

Vítejte v epizodě č.38 podcastu Moje cesta, která je druhou částí mini audio seriálu na téma - JAK JSEM PORAZIL RAKOVINU . Dnes s odpovědí na základní otázku a to je "Jak jsem se zbavil strachu ze smrti a umírání". 

Tolik aktuální otázku, která jak jsem osobně přesvědčený a jak mi i píšete trápí mnohé z Vás.  

V této velmi otevřené epizodě Vám odkryji všech cesty, které mne vedly ke zbavení se strachu ze smrti a umírání. Spíše tedy jak jsem byl tohoto do té doby všeobjímajícího strachu "byl zbaven".

Zbaven NĚKÝM, kterého velikost a nekonečnost si většina z nás neumíme ani v nejlepším snu představit.

Připravte se duchovnem a mystikou prosycenou epizodu

Epizodu, která vznikla na Váš popud a kterou jsme procítil snad jako nikdy před tím.

Krátkou ani ne půlhodinovou epizodu, která rozkrývá neviditelnou linku vedoucí ke spontánnímu uzdravení z rakoviny.

Poslechněte si ji a uvidíte.

Nalaďte se na epizodu, která je součástí několika dílné série epizod video podcastu ve které se rovněž dozvíte jak přesně probíhalo moje spontánní uzdravení z rakoviny v době, kdy jsem byl na své nejdůležitější životní cestě. 

Dozvíte se jak jsem postupoval na mojí cestě uzdravení, kdy velmi otevřeně Vám krok za krokem odhalím všechny moje rituály. 

Co jsem jedl, jak jsem cvičil, jak jsem meditoval, kdo mi na mojí cestě uzdravení pomohl a jaké byly např. moje před spánkové rituály. 

 Vše je ostatně pečlivě zasazeno do Protokolu Moje cesta

Tento jsem pro všechny zdraví hledající připravil právě na základě mého příběhu a mých osobních zkušeností z mojí cesty spontánního uzdravení z rakoviny. 

Holistickou cestou. Bez léků a bez lékařů. 

Děkuji Vám opět za Váš požadavek o natočení této série, inspirace k natočení jednotlivých epizod (jako například i této) a věřím, že Vám bude k užitku! 

S přáním pevného zdravý pro všechny zdraví hledající. 

Pavel Vojtek | Holistic Cancer Survivor 

Hostitel podcastu Moje cesta a Autor Protokolu Moje cesta


Podívejte se na epizodu č.38 ve formě video podcastu