[Aštavakragíta] Cesta poznání Pravdy.

06.06.2024

Setkání s pravdou nebývá vždy úplně jednoduché.

Pro člověka, který žil či pořád ještě žije v bludu (např. dvojnosti) to bývá srážka přímo kolosální.  

Pachtí se dlouhá léta bez ustání za ní a za svými tužbami, kterými mohou být bohatství, štěstí, uznání, sláva či moc až nakonec zjistí, že mu pořád uniká. 

Zjistí, že čím víc se snaží, tím víc se mu Pravda vzdaluje. 

A pak se mnohdy z tolik chtěného pachtění stává bezmoc a u mnohých z nás v těsném zákrytu přichází její sestra nemoc.

Setkání s Pravdou u mě proběhlo absolutně neplánovaně "na tom druhém břehu" v prostředí plném světla a lásky, kam jsem v listopadu 2017, jako by během kosmické chvíle vycestoval duchovním výtahem.

Vše jsem tam pochopil 💮.

Jak je to s tou mojí rakovinou. Jak je to s tím mým marným životem.

Jak je to s tím mým zhrouceným zdravím.

Jak je to s tou Pravdou.

Nasycen do sytosti jsa hladový po ní, jsem došel mě do té doby nepředstavitelného poznání.

Uzdravil jsem se z navrátivší rakoviny v její terminální fázi.

Holistickou cestou.

Spousta lidí se může ptát jak ... ?

Odpověď je jednoduchá.

Uzdravil jsem se, protože jsem konečně v Pravdě byl, Pravdu jsem žil a pořád po tom neuvěřitelném zážitku v Pravdě přebývám.

Někdy je těžké to vysvětlit slovy. Více méně je to nemožné.

Proto i většina pošetilých a prostoduchých upadá ve zmatek, jsou-li s Pravdou konfrontováni. Proto je těžké cokoliv komukoliv vysvětlit.

Zážitek Pravdy se nedá nikomu popsat slovy.

Nedá se vysvětlit, předat ... zpeněžit už vůbec ne. 

Každý se k tomu stavu poznání musí dopracovat sám.

Někdo tvrdou každodenní prací na svém pravém Já, tady Vám může pomoci třeba Jóga a někdo třeba jen s pomocí Boží. Vždyť i pro mnohé z nás je právě Bůh tou Pravdou.

A někomu zase otevře jeho zaslepené hledí dobrá kniha.

Zkuste třeba Aštavakragítu 💮.

V této staroindické filosofické básni rozmlouvá před mnoha stoletími mudrc a duchovní učitel Aštavakra se svým žákem, vidéšským králem Džanakou. 

S výkladem a dovysvětlením Eduarda Tomáše, snad srozumitelným pro širokou veřejnost, to může posunout spoustu lidí dále na jejich cestě životem.

Vyzkoušejte 💮.

Aspoň uvidíte jak na tom jste.

Namaste.


Pavel Vojtek

Průvodce a Mentor

 Autor knihy "Návrat z druhého břehu"