[Happy Fathers Day!] Vše NEJ všem otcům, tátům, tatínkům, všech barev pleti, na všech kontinentech!

20.06.2021

Bez správných, obětavých a spravedlivých otců by nemohl fungovat základ všech společností. A tím je fungující rodina.

Být oporou své milované manželce a svým skvělým dětem je tím pravým údělem správného otce.

Správný otec by měl být vždy hlavou rodiny.

A jeho nádherná a "božská součást" v téhle nádherné vesmírné (sou)hře - milující manželka, by měla právě být tím krkem, bedlivě a bděle monitorujícím prostor kolem rodinného krbu.

Správný otec by měl hledět se svým oštěpem do dáli a zajišťovat přežití svého zdravého rodu. 

To je jeho hlavní úloha.

O to více jeho úloha nabývá na důležitosti v této v mnohém velmi vypjaté a extrémní době, plném promyšlených ataků na zdraví nás všech. 

Neoddělitelná součást správného a moudrého otce, jeho milující manželka by měla pečovat o rodinný krb, tak aby byla vždy ta správná atmosféra. 

Atmosféra klidu, lásky a porozumění.

Rodina je jediným základem správně fungující společnosti.

Postavené na etice, sounáležitosti a přátelských vztazích.

Přeji Všem otcům, aby se zhostili své základní úlohy a tou je udržet svoji rodinu vždy pohromadě, bez ohledu na různé výzvy, které před ně předkládá to čemu říkáme život.

Přeji všem otcům moudrost, vytrvalost a nevyčerpatelné zdraví, 

aby tuto svoji úlohu dotáhli do úspěšného konce.

Pavel Vojtek | šťastný otec

Happy Fathers Day!