[Dokumentární film] Šťastny ať jsou všechny bytosti (Míla a Eduard Tomášovy na chatě a v Lucerně)

11.06.2023

Podívejte se na skvělý dokumentární film Viliama Poltikoviče - Šťastny ať jsou všechny bytosti o manželích Tomášových

Film z kategorie "must-see" pro všechny duchovní Bytosti a hledače Pravdy z velkým P.

Ani snad nevím, co bych k těmto oběma úžasným bytostem řekl.

Slova nikdy nevyjádří můj vztah k nim a hloubku nám sděleného v tomto skvělém dokumentárním filmu Viliama Poltikoviče.

Základní informace o dokumentárním filmu

Dokumentární film Viliama Poltikoviče o manželech Tomášových. 

Vydejte se na cestu, na níž mohou být všechny bytosti šťastné. 

Délka filmu: 138 minut.

Manželé Míla Tomášová (24. 9. 1920 – 12. 5. 2001) a Eduard Tomáš (25. 11. 1908 – 26. 5. 2002) svými knihami, přednáškami a osobními setkáními významně, možno říci i nezastupitelně, přispěli k rozvoji nenáboženské spirituality v ČR i v bývalém Československu. 

Za hlubokým mystickým poznáním a duchovními osobnostmi nebylo nutné jezdit do Indie, Tibetu či Amazonie, manželé Tomášovi se svými jedinečnými zkušenostmi a hlubokým vhledem byli k dispozici a otevření všem hledajícím v centru Čech.

Film zachycuje působení manželů Tomášových od druhé poloviny devadesátých let až do konce. 

Přiblíží jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru pravidelných setkání ve zcela zaplněném velkém sálu pražské Lucerny, kam se sjížděli lidé z celé republiky, aby v tichém a soustředěném pohroužení vnímali slova přinášející vnitřní klid a osvobozující poznání. Sedělo se i na zemi, balkóny byly obsazené do posledního místa, návštěvníkům ani nevadilo, že nevidí na pódium, stačilo jen poslouchat… 

Hlavní linií snímku jsou rozhovory, které vedl režisér Viliam Poltikovič s Tomášovými na jejich chatě u Jílového. 

Míla a Eduard Tomášovi v nich mimo jiné rozkryjí význam slova mystika, cestu od rozpoznání omezujícího ega k všeobjímající jednotě Absolutna, cestu od utrpení k vnitřnímu osvobození, probuzení. 

Promlouvají přitom srozumitelně, jsou přístupní i lidem, kteří se o spiritualitu začínají zajímat. 

Ve filmu lehce nahlédneme i do soukromého života manželů Tomášových na chatě a jejich význam přiblíží a dokreslí osobnosti, které jsou jejich odkazem a působením stále pozitivně zasaženi. 

Absence nenáboženské spirituality v moderní společnosti stojí za mnoha velkými problémy dneška. 

Odkaz manželů Tomášových je stále platný, kupodivu dnes i naléhavější. 

Poznání, rozlišování, uvědomování, které Tomášovi ve filmu zprostředkovávají, je cesta, na níž mohou být bytosti šťastné.

Příjemné sledování a spoustu duchovních zážitků přeje

Pavel 


Poslechněte si tuto úžasnou relaci na audio kanále Moje cesta na Soundcloud


Moje krátké zamyšlení nad životní moudrostí Eduarda Tomáše

Kdo jsem Já?

Většina našeho utrpení pochází z mylného přesvědčení, že jsme naše tělo.

Mluví o tom většina mystiků.

Připomínkou na to čím doopravdy jsme, budiž citát jednoho z největších českých mystiků, kterým byl - Eduard Tomáš

Zameditujte si nad tímto tématem.

A pak se podíváte na život z jiné perspektivy.

Osvobodí Vás to, uvidíte.

Vždy ve správný čas.

Pavel