Můj základní pohled na to čemu říkáme zdraví aneb jak mi rakovina zachránila můj život

12.07.2019

Základní pojednání o mém osobním pohledu na naše Zdraví aneb proč vlastně dělám to co dělám.

Jak jsem již několikrát popsal na www.Mojecesta.org, v mém pro někoho stále neuvěřitelném životním příběhu Spontanního uzdravení z rakoviny, se za poslední období ke mně zajímavou a zároveň vzrušující cestou, dostaly velmi zvláštní a v mnohém neobvyklé informace.

Informace pro většinu lidí složitě pochopitelné obyčejným lidským rozumem  u kterých mám velmi silný vnitřní pocit (o kterém budu dál ještě mluvit), se s Vámi o ně podělit.

A to podotýkám, že bez jakéhokoliv skrytého zájmu a  osobního prospěchu, využívajíc pouze své osobní zkušenosti a prožitky z procesu mého spontánního uzdravení z nevyléčitelné nemoci - rakoviny, kterou mi lékaři diagnostikovali v polovině roku 2016.

Tyto sdělení se ke mne dostaly odněkud, kam jsem neměl v mém "minulém životním nastavení" přístup. 

Tyto informace ke mně přichází i nadále, v objemu a četnostech jak si o ně požádám.

Říkejme tomu každý podle svého přesvědčení a víry jakkoliv - od boha, od vesmíru, od  vyšší inteligence, kvantového energetického pole ...

Tyto informace a neocenitelná životní moudra, které přijímám s velkou pokorou a jsem za ně velmi vděčný , jsem dostal úplně zdarma.

Proto si za žádné své případné rady, nápovědy a přátelské pomoci nechci, nemůžu a nebudu účtovat žádné peníze za strávený čas s mými klienty, kamarády.

Všichni máme sílu se uzdravit ...

Po pochopení základního smyslu a fungování našeho života na tomto místě a v tomto čase, pochopíme rovněž, že každý z nás má v sobě neuvěřitelnou sílu (sebe)uzdravení.

Životní sílu o kterou buď pečuje jako o oko v hlavě nebo jí nesmyslně mrhá.

Jsem věřící člověk , ale ...

Na začátek bych chtěl uvést, že jsem věřící člověk.

Nejsem členem žádné sekty, okultní nebo jiné standartní víry.

Nikdy jsem nikoho nenásledoval,  neplatím si žádné příspěvky v žádném klubu, politické straně , ani zájmovém sdružení atd.

Neprodávám žádné výrobky.

Nechávám vše na Vás, jenom vyprávím svůj příběh ...

Nikomu sám nevolám, nikoho nijak nepřesvědčuji, nikomu nic nenařizuji a netvrdím žádná dogmata .

Pokud se mi někdo ozve - pak vyprávím jenom svůj , už tak dosti neuvěřitelný příběh.

A nechávám na každém z Vás, aby se nad nim aspoň trochu zamyslel.

Věřte mi určitě to stojí za to .

Nevyléčitelné nemoci a náš životní styl

V průběhu eskalace mé nemoci - diagnostikované rakoviny.

Rychlé operaci, chemoterapii a pak navrátivší se rakoviny v jejím podstatně horším stádiu.

Dále pro mnohé do teď nepochopitelné odmítnutí další složité operace vč. odmítnutí další drastické chemoterapie.

A následně jejího uzdravení vlastními silami bez léků a bez doktorů.

O stavech, které jsou popsány v dostupné literatuře jako OBE (Out of the Body Experience - mimotělní zkušenosti) jsem pochopil, že pravda je jenom jedna.

A to že člověk žije svůj život doopravdy pouze takový jaký má ve svých představách - ve své mysli.

Je až nepochopitelné, co nám lidem - nejchytřejším tvorům, obývajícím tuto naši krásnou planetu - matku Zemi, není na tomto jednoduchém sdělení pochopitelné.

V čem vězí ta podstata ?

My si totiž ani neuvědomujeme, že se snažíme každý den všemožně na naše tělo a zdraví vyzrát.

Oklamat jej různými výmluvami, chemickými přípravky, někdo jim říká léky.

Ubavit se k smrti v různých barech, restauracích, kinech nebo zábavných parcích.

Život trávíme nekonečným sezením u televize a přejídáním se něčím, čemu říkáme jídlo, opět ve většině případů plného různých chemickým přípravků pomalu otravujících naše tělo.

V těch horších případech naše životní situace řešíme požíváním dalších chemických prostředků - psychofarmak s vidinou, že se vše zlepší.

Popř. se utápíme každý den ve sklence alkoholu.

A pak se jenom divíme ...

Že to už naše utrápená duše a nemocné tělo nemůže vydržet.

Po tom co nám několikrát naznačovalo (my tomu samozřejmě nevěnujeme žádnou pozornost), že s naší myslí, přeplněnou většinou negativními myšlenkami a pak následně dle našich myšlenek - tomu odpovídajícím naším životem není něco v pořádku.

A ono se přitom stačí ...

Jenom vrátit sami k sobě - "domů" ( a to nemyslím do našeho obydlí ).

Do klidu a jistoty našeho "bytí" (a tím nemyslím dělání), kde většinou přebýváme.

A tam najít odpovědi na všechny naše současné otázky.

Všechny odpovědi na naše otázky totiž známe ...

Jsem přesvědčený, že my lidé všechny odpovědi na naše vnitřní otázky známe , máme je všechny ukryty hluboko v našem srdci .

Našim hlavním problémem je, že my ale s naším srdcem, které je branou do naší duše nekomunikujeme. 

A pak se dívíme, že na jednoduchou chřipku opět bereme prášky, na stresy a pak přicházející deprese bereme prášky, na bolení hlavy bereme prášky , prostě prášky na všechno ...

A přitom to tak nemusí vůbec být ...

Naše tělo je genialní "biochemický stroj", včetně nervového, imunitního, endokrinního a jiných systémů, o kterých vlastně jen pramálo víme .

Myslím si že našim hlavním problémem je , že našemu tělu a jeho orgánům vlastně sami bráníme , aby bylo přirozeně zdravé.

Nechejme naše tělo dělat svoji práci ...

Na to bylo stvořeno, je to úžasná, božská věc.

A současně důstojný chrám naší duše.

Dodávejme mu energii ze zdravé stravy, vydatného spánku a pohybu na čerstvém vzduchu.

Obklopme se lidmi s podobným smýšlením a názorem na život, pochopme základní zákonitosti jak vlastně naše tělo funguje .

Pečujme nejenom o své tělo, ale i o naši Duši.

Vyčistěme to co je za všechna ta léta v ní naskládáno.

Změňme své zavedené rituály a v mnohém sebezničující programy, které v sobě většinou nosíme už od dětství, překonejme své obavy a strachy a vymeťme všechny staré kostlivce ze skříně.

Starejme se o to jak žít šťastný, spokojený, harmonický a hlavně smysluplný život, s čistými úmysly, ve spolupráci se všemi lidmi a bytostmi na naší krásné planetě.

Žijme prostě tady a teď, ne pohrouženi do minulosti se všemi svými trápeními a většinou současně nikdy nekončícími obavami z budoucnosti, které nám nepřinášejí do našeho života nic jiného než to čemu říkáme (ne)moci , se kterými přicházíme o harmonii našeho těla, mysli a duše , tolik potřebnou pro zdravý, harmonický a spokojený život ... prostě žijme tady a teď, v tom co nám náš pestrobarevný život přináší , v tom jediném co vlastně existuje, v tomto úžasném přítomném okamžiku ...


Stáhněte si tento článek ve formě eBrožury zdarma 

V klidu si jej přečtěte a sdílejte se svými přáteli nebo s těmi, kterým to může pomoci

Život je spravedlivý a vše je jak má být.