[Audioserie Moje cesta®] Třetí část této audioserie je o roli a důležitosti Průvodce na cestě uzdravení z rakoviny

13.03.2022

Vítejte v další části audioserie Moje cesta®, ve které se zaměříme na nezastupitelnou roli a úlohu Průvodce na Vaší cestě uzdravení z rakoviny.

Tato na českém trhu unikátní audioserie pojednává o takových tématech jako Spontánní uzdravení z rakoviny, mimotělní zážitky a jejich význam k uzdravení z rakoviny.

Budeme se rovněž v jednotlivých částech audioserie zabývat např. devastujícím vlivem stresu, toxické stravy, toxického prostředí a vztahů.

A mnohdy velmi podceňované důležitostí rodiny pro uzdravení z rakoviny.

V této její třetí části se zaměříme na roli a důležitou úloze Průvodce. 

Probereme společně nenahraditelnou roli Průvodce na Vaší cestě za uzdravením z rakoviny. 

Otevřeme společně nejenom jeho roli, ale i velmi důležitou duševní a duchovní podporu a jeho přínos na Vaší nové cestě životem. 

Novým životem plným štěstí, poznání, uvědomění a pevného zdraví.

Bez léků a lékařů.

Sám jsem několik skvělých Průvodců měl. Mluvím o nich v této třetí části audioserie. V každém případě tím nejdůležitějším a mojí největší oporou pro mne byla vždy má žena Světlana. 

Bez ní jsem přesvědčený, že by to všechno nedopadlo tak dobře.

Děkuji moc Světli!

V žádném případě tuto jednu z klíčových součástí na Vaší cestě k uzdravení z rakoviny nepodceňte!

Přeji příjemný poslech! 

Pavel Vojtek | Holistic Cancer Survivor 

Autor audioserie


Podívejte se na stopáž se zajímavými tématy uvnitř této části audioserie Uzdravení z rakoviny"

00:00  Zahájení 

00:58  Úvod a hlavní téma - Průvodce na cestě uzdravení z rakoviny

03:45  Co je to rakovina mým pohledem a její základní sdělení 

06:00  Můj mimotělní zážitek a jeho ničím nenahraditelná úloha na cestě mého uzdravení

07:36  Uvědomění si důležitosti své rodiny a svých nejbližších 

09:15  Spontánní uzdravení z rakoviny a co k němu budete potřebovat 

11:30  5 důležitých otázek na cestě uzdravení vč. té o Vašich Průvodcích 

13:15  Základní úloha průvodce a proč jsem jím Já? 

15:20  Moji (a možná i Vaši) Průvodci a kteří jsou Ti nejdůležitější

17:50  A s čím Vás "provede" alopatická medicína a farmaceutický průmysl

19:45  Speciální poděkování jednomu z mých Průvodců 

21:20  Spisovatelé jako Vaši z nejdůležitějších souputníku na cestě uzdravení 

24:55  VÝZVA pro Vaše rodinné příslušníky! 

27:35  Hlavní problém pacientů při hledání cesty uzdravení a svých Průvodců 

28:50  Moje základní doporučení jak postupovat 

30:20  A nakonec proč mít vůbec Průvodce

31:25  Finální slovo, vděčnost a propojení "všeho se vším" 

34:34  Konec 


A vše ještě pro Vás ve formátu mp4