[Změna vnitřního paradigma] A jak je to s Vámi?

09.02.2023

Inspirací k tomuto příspěvku mi byl příspěvek jiný, někoho koho mám rád a čtu i rád jeho příspěvky.

A snad ještě více se Vším line procházející jako zlatá niť citát světce jednoho z největších, kterým byl:

František z Asissi. 

Jádrem celého mého příspěvku je snaha o odpověď na zajímavou otázku:

Proč většina lidí nevidí to, co se děje přímo před nimi?

S přijetím toho, že do mých 46.let většinově podnikatelského života (do diagnózy rakovina) jsem toho také mnoho neviděl. 

A s mým současným upřímným každodenním snažením se o život žitý v pokoře a Pravdě odpovídám, že:


Základní komplikací této "duchovní slepoty" v současné době bohužel je, že více jak 2/3 lidí, někteří moudří dokonce tvrdí, že až 80% žijící populace v našem Prostoru vůbec netuší o čem to tady vlastně teď mluvím(e).

Tito naši bližní totiž vidí tu jejich (ne)pravou realitu (většinou oběti) na jejich úrovni vědomí úplně jinak.

Žijí mnohdy ve stavu pokoření, obviňování, lítosti, úzkosti, žádostivosti, nenávisti a pohrdání.  

V jejich životech převládá zoufalství, stud, vina, nenávist, apatie, smutek a strach. V tom lepším případě snad touha, rozum, pýcha, hněv a někdy z poza rohu vykukující přijetí.

A já si dovolím jen doplnit, že pokud se neobjeví odvaha a ochota se poučit z vlastních chyb a přijmout "vše za dobré", nikam se (bohužel) jako lidstvo nepohnene.

A přitom stačí pochopit, že vše dobré už máme.

Jenom to v té nám předkládané zkreslené 3D realitě pulzující Mysli a pýchy rozumu nevidíme. A tak to jde tisíce let.

A přitom doopravdy stačí jenom přijmout ten aktuální svět takový jaký je, poučit se z něj a odhodit všechny ty programy, rituály a naučené smyčky naší nevědomé Mysli.

A tím jak to uděláme se nám nebe okamžitě rozjasní.

V našich životech opět zavládne důvěra, vděčnost, optimismus, úcta, pochopení a odpuštění.

Naše životy se jakoby automaticky přepnou do nám do té doby skrytého módu plného odvahy, ochoty, přijetí, lásky a radosti.

Pocítíme klid a mír.

A to neuvěřitelné hřejivé světlo života, které se rozzáří v našich znovuobjevených srdcích, mnozí mystici mu říkají osvícení, budeme vyzařovat dál.

A lidi se budou přidávat a uzdravovat.

A odhodí i např. tolik devastující vinu, druhou to část slova rakovina a začnou znovu žít svůj život pravý a nejenom přežívat. 

A konečně rozepnou ten špatně zapnutý plášť svého života a přehodí jej přes rameno.

Tak jak to říká světec František z Asissi.

Nevěříte?

Probuďte se z falešného 3D snu, ne vzdáleného ikonickému Matrixu a začněte konečně vědomě žít.  

A vše se Vám vyjeví v plné kráse.

Plášť Vašeho nového života, totiž leží přehozený přes židli hned vedle Vás.

A netrpělivě čeká.

 Na Vaše vědomé rozhodnutí. 

Mnohdy už desítky let. 

 A bude čekat dál, než ho zvednete.

A přehodíte přes to pomyslné rameno ... 


Pavel Vojtek

Mentor, Coach a Průvodce | Holistic Cancer Survivor