[Podcast Ep.#25] Povídání o uzdravení z rakoviny a závislosti na alkoholu a drogách

25.11.2021

Epizoda č.25 je vlastně mým rozhovorem s Jurajem Sutorisem v jeho Juraj Sutoris Show (23.11.2021), včetně mého úvodu do problematiky a krátkého zhodnocení na konci epizody. 


Těším se na viděnou!

Pavel Vojtek | Holistic cancer Survivor

zakladatel svobodné video platformy MOJECESTA.TV