Great meeting with my longterm friend - rehabilitation therapist from Chile . 

31/08/2019

Short article about a tiny line between physical rehabilitations of our Body and mental healing of our Mind cought in our daily life ...

Jak bývá již naším letitým zvykem , vyrážíme s mojí milovanou rodinou každé prázdniny na Floridu, kam lítáme již od narození našich skvělých dětí a vlastně již mnohem dříve , co jsme spolu s mojí ženou, ostatně od začátku příštího roku 2020 to bude neuvěřitelných 30.let.

Naše dovolená je pro nás vždy svátkem, společným časem a prostorem, který věnujeme výhradně sami sobě , společně odpočíváme , bavíme se co se událo v minulém období a zamýšlíme se nad tím jak si z toho vzít to nejlepší ponaučení.

V USA máme , za tu dobu co tam více než 15 let lítáme spoustu známých, kamarádů a to jak mezi native američany, tak mezi rodilými krajany, kteří žijou a pracujou v USA  .

Jedni z našich nejmilejších známých a vlastně i dlouholelých kamarádů , jsou Brandee a Jose , manželský pár, oba dva skvělí a pracovití lidé, Brandee američanka a Jose původem z Chile.

Oba dva provozují společnou rehabilitační praxi , Jose skvělý rehabilitační terapeut , s více jak 32 letými zkušenostmi.

Vše je o našem uvědomění a nastavení ...

Tak jak to nebylo v mém minulém nastavení možné , jsme společně s Josem na jedné z našich společných večeří zabředli, do neuvěřitelné, plně pohlcující diskuse o propojení fyzické rehabilitace s možností mentalního uzdravení některých jeho klientů, nemyslím tím (vy)léčení , kdy určitě z mých předcházejících příspěvků víte, že mezi (vy)léčením a uzdravením je dle mého obrovský a mnohými lidmi stále nepochopený rozdíl.

Jose mi se zapálením , jemu vlastním, postaveným na jeho více jak 30 letých zkušenostech rehabilitačního terapeuta vyprávěl desítky případů, kdy mu fyzická rehabilitace otevřela srdce jeho klientů a vytvořila mezi ním a klienty nezbytné a velmi důležité pouto důvěry a pochopení , kdy hned za pochopením u spousty klientů následovalo plné uvědomění svého problému, mnohdy (i) nevyléčitelné nemoci ( pokud to nebyl zrovna klient po autonehodě a složité operaci , kterého Jose učil znovu chodit a vracel pomalu znovu do každodenního života ). 

Za plným uvědoměním některých jeho klientů následovalo totiž jejich plné zapojení do procesu kompletního uzdravení , které bylo samozřejmě kombinací nezbytné fyzické rehabilitace , pochopení podstaty jejich nemoci a úplného mentálního uzdravení. 

A zdánlivě nesourodé puzzle do sebe opět zapadají ...

Nezbývalo mi nic než s otevřenou pusou mého kamaráda poslouchat , ve všem s ním tiše souhlasit a vysmektnout mu velkou poklonu za jeho práci s jeho klienty , za jeho celostní přístup k člověku , u kterého jsem 100% přesvědčený , že je branou k pochopení velké většiny chronických , jak my jim ostatně říkáme civilizačních nemocí . 

Vášnivě jsme začali diskutovat můj životní příběh, Moji cestu, moji spontánní remisi z navrátivší se rakoviny, odmítnutí druhé operace a chemoterapie a následné uzdravení vlastními silami, kdy se Jose ke mně naklonil a tiše mi s šibalským úsměvem pošeptal , že jsem jeden z těch štastných lidí , který se zkratkou dostali k poznání pravdy , která je většině lidí v jejich současném nastavení nedostupná a její pochopení trvá ostatním lidem mnohdy desítky let , kdy bohužel a což je velká škoda , většině lidí tato jediná pravda zůstane skryta a uschována hluboko v jejich duši , do jejich posledních dnů.

Díky Jose, moje omluva, žádost o odpuštění a Moje cesta 

Na konci naší inspirující debaty jsem upřímně Josemu poděkoval , za možnost otevřené diskuse na téma , které je velmi složité , ne-li mnohokrát nemyslitelné diskustovat s ostatními lidmi s aktuální úrovní vědomí , které je v současné době rozšířeno a uplatňováno v našich zeměpisných šířkách a bráno jako to co se nazývá univerzalní pravdou a následně , bohužel z tohoto nepochopení podstaty bytí,  trpkou realitou našich životů.

Rovněž jsem se , s nefalšovanou slzou v oku upřímně Josemu omluvil a požádal jej o odpuštění , za mé chování v mém minulém nastavení , za to že jsem mu nerozuměl a mnohdy jsem řekl ( v ne-vědomí hnán a kontrolován pouze mým nižším já , čemu my a rovněž i mnoho odborníků nazývá - naše ego  ) , něco co jsem vůbec nechtěl říct , kdy se Jose opět pousmál a tichým hlasem s jasnou tváří naplněnou světlem a z jeho tváře sršícím poznáním a uvědoměním se ke mně znovu naklonil a znovu mi tiše pošeptal

Pavle, vítej mezi námi , v Tvém novém nastavení a životě , v plném uvědomění si a poznaní sám sebe ...

a upřímně mi popřál správnou inspiraci,  intuici a moudrost k využití mého v mnohém unikátního (sebe)poznání a (sebe)vědomí.

Poděkoval jsem mu , objal ho a znovu si uvědomil , že v životě nejsou náhody a že je prostě všechno jak má být ...

A vše je opět jak ma být ...

Pak se usmál na moji skvělou ženu , políbil ji na její tváře , poděkoval jí za to, že to se mnou tak dlouho vydržela , vzal ji a naše milované děti za ramena a kráčeli jsme všichni společně s úsměvem na našich tvářích k našemu dočasnému americkému domovu ...

Plni radosti , harmonie a potěšení ze společně prožitých okamžiků s našimi skvělými přáteli ...