My basic view to what we name as our Health and how Cancer saved my Life.

09/08/2019

My basic article about my very personal view to our Health, which is nothing more than harmony of our Body, Mind and Soul.

Jak jsem již popsal na www.mojecesta.org , v mém pro někoho neuvěřitelném životním příběhu , se za poslední období ke mně zajímavou a zároveň vzrušující cestou, dostaly velmi zvláštní a v mnohém neobvyklé informace.

Informace pro většinu lidí složitě pochopitelné obyčejným lidským rozumem , u kterých mám velmi silný vnitřní pocit ( o kterém budu dál ještě mluvit) , se s Vámi o ně podělit.

A to podotýkám, že bez jakéhokoliv osobního prospěchu, využívajíc pouze své osobní zkušenosti a prožitky z procesu mého uzdravení z nevyléčitelné nemoci - rakoviny, kterou mi lékaři diagnostikovali v polovině roku 2016.

Tyto sdělení se ke mne dostaly odněkud , kam jsem neměl v mém " minulém životním nastavení" přístup. Tyto informace ke mně přichází i nadále, v objemu a četnostech jak si o ně požádám , říkejme tomu každý podle svého přesvědčení a víry jakkoliv - od boha , od vesmíru , od  vyšší inteligence , kvantového energetického pole ...

Tyto informace a neocenitelná životní moudra, které přijímám s pokorou a jsem za ně velmi vděčný , jsem dostal úplně zdarma.

Proto si za žádné své případné rady, nápovědy a přátelské pomoci nechci , nemůžu a nebudu účtovat žádné peníze za strávený čas s mými klienty, budoucími kolegy.

Všichni máme sílu se uzdravit ...

Proč budoucími kolegy ? Protože , po pochopení základního smyslu a fungování našeho života na tomto místě a v tomto čase , pochopíme rovněž , že každý z nás má v sobě neuvěřitelnou sílu (sebe)uzdravení , životní sílu o kterou buď pečuje jako o oko v hlavě nebo jí nesmyslně mrhá.

Jsem věřící člověk , ale ...

Na začátek bych chtěl uvést, že jsem věřící člověk , nejsem členem žádné sekty, okultní nebo jiné standartní víry , nikdy jsem nikoho nenásledoval, neplatím si žádné příspěvky v žádném klubu , politické straně , ani zájmovém združení atd.

Nechávám vše na Vás, jenom vyprávím svůj příběh ...

Nikomu sám nevolám, nikoho nijak nepřesvědčuji , nikomu nic nenařizuji a netvrdím žádná dogmata . Pokud se mi někdo ozve - pak vyprávím jenom svůj , už tak dosti neuvěřitelný příběh a nechávám na každém z Vás, aby se nad nim aspoň trochu zamyslel.

Věřte mi určitě to stojí za to .

Nevyléčitelné nemoci a náš životní styl

V průběhu eskalace mé nemoci - diagnostikované rakoviny , rychlé operaci, chemoterapii a pak navrátivší se rakoviny v jejím podstatně horším stádiu , dále pro mnohé do teď nepochopitelné odmítnutí další složité operace vč. odmítnutí další drastické chemoterapie a jejího uzdravení vlastními silami, o stavech , které jsou popsány v dostupné literatuře jako OBE ( Out of the Body Experience - mimotělní zkušenosti ) jsem pochopil, že pravda je jenom jedna a že člověk žije svůj život doopravdy pouze takový jaký má ve svých představách - ve své mysli.

Je až nepochopitelné , co nám lidem - nejchytřejším tvorům , obývajícím tuto naši krásnou planetu , matku Zemi , není na tomto jednoduchém sdělení pochopitelné.

V čem vězí ta podstata ?

My si totiž ani neuvědomujeme , že se snažíme každý den všemožně na naše tělo a zdraví vyzrát , oklamat jej různými výmluvami , chemickými přípravky , někdo jim říká léky , ubavit se k smrti v různých barech, restauracích, kinech nebo zábavných parcích .

Život trávíme nekonečným sezením u televize a přejídáním se něčím , čemu říkáme jídlo , opět ve většině případů plného různých chemickým přípravků pomalu otravujících naše tělo.

V těch horších případech naše životní situace řešíme požíváním dalších chemických prostředků - psychofarmak s vidinou , že se vše zlepší popř. se utápíme každý den ve sklence alkoholu.

A pak se jenom divíme ...

Že to už naše utrápená duše a nemocné tělo nemůže vydržet , po tom co nám několikrát naznačovalo ( my tomu samozřejmě nevěnujeme žádnou pozornost ) , že s naší myslí, přeplněnou většinou negativními myšlenkami a pak následně dle našich myšlenek - tomu odpovídajícím naším životem není něco v pořádku.

A ono se přitom stačí ...

Jenom vrátit sami k sobě - domů ( a to nemyslím do našeho obydlí ), do klidu a jistoty našeho " bytí " , ne "dělání", kde většinou přebýváme a tam najít odpovědi na všechny naše současné otázky.

Všechny odpovědi totiž známe ...

Jsem přesvědčený, že my lidé všechny odpovědi na naše vnitřní otázky známe , máme je všechny ukryty hluboko v našem srdci .

Našim hlavním problémem je , že my ale s naším srdcem , které je branou do naší duše nekomunikujeme . A pak se dívíme , že na jednoduchou chřipku opět bereme prášky , na stresy a pak přicházející deprese bereme prášky, na bolení hlavy bereme prášky , prostě prášky na všechno ...

A přitom to tak nemusí vůbec být ...

Naše tělo je úžasný stroj, včetně nervového, imunitního, endokrinního a jiných systémů , o kterých vlastně pramálo víme .

Myslím si že našim hlavním problémem je , že našemu tělu a jeho orgánům vlastně sami bráníme , aby bylo přirozeně zdravé.

Nechejme naše tělo dělat svoji práci , na to bylo stvořeno , je to úžasná , božská věc a současně důstojný chrám naší duše , pochopme základní zákonitosti jak vlastně naše tělo funguje .

Starejme se pečlivě nejenom o své tělo ale i o naši duši , o to jak žít šťastný, spokojený , harmonický a hlavně smysluplný život, s čistými úmysly, ve spolupráci se všemi lidmi a bytostmi na naší krásné planetě.

Žijme tady a teď, ne pohrouženi do minulosti se všemi svými trápeními a většinou současně nikdy nekončícími obavami z budoucnosti ... prostě tady a teď, v tom jediném co existuje, v tomto úžasném přítomném okamžiku  ... 

Život je spravedlivý a vše je jak má být ...